ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש דצמבר 3.5‎-4
חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשס"ב, 11 בדצמבר 2001, עד יום שני, ב' בטבת
התשס"ב, 17 בדצמבר 2001. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשס"ב, 18
בדצמבר 2001, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001