ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד 3.6‎-3
1. מערכת איתור מוסדות
באתר המשרד שולבה מערכת לאיתור מוסדות חינוך. המערכת מאפשרת חיפוש פשוט
ומורכב. החיפוש מתבצע על פי חיתוכים שונים כגון סוג הפיקוח, שלב החינוך, הגורם
המדווח, היישוב וכדו'.
אפשר לקבל את התוצאות בתצוגה על המסך או כקובץ "אקסל" להורדה.


כתובת האתר לחיפוש מוסדות חינוך:
http://edusearch.education.gov.il/mosdot .


2. חנוכה
לקראת חג החנוכה אפשר למצוא ב"אוח" הפעלות בנושאי פרסום הנס, שירי חנוכה,
הרהורים על האור ומתכונים שונים לחג, והאתר גם מפנה לאתרים שונים העוסקים
בחנוכה. מורים ותלמידים מוזמנים לגלוש.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/hagut/hanuka .


3. דוח הוועדה להוראת הקריאה
דוח הוועדה להוראת הקריאה מציג את מסקנותיו לציבור הרחב. הוועדה בדקה גישות
ושיטות להוראת הקריאה, והיא מציגה את דרכי עבודתה, את ממצאיה ומידע
ביבליוגרפי בנושא. הדוח מוצג באתר בקובצי "וורד" המאפשרים הורדה והדפסה של
החומר.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/klali/vaada.htm .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001