ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
תשלומים עבור תלמידי חוץ - שנת התשס"ב - תיקון טעות 3.7‎-2
סעיף 3.7‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" סב/3 עוסק בתשלומים עבור תלמידי חוץ.
לצערנו נפלה טעות בנספח 1, בטבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך
המיוחד, עמ' 18: בקטגוריה
II(א) התעריף בגין חוק החינוך המיוחד צ"ל
5,007 ש"ח ולא כפי שנכתב בטעות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001