בחינות 4.
עבודות גמר 4.4
חוברת הנחיות להכנת עבודת-גמר בביולוגיה 4.4‎-1
יצאה לאור חוברת הנחיות חדשה להכנת עבודת-גמר בביולוגיה. זוהי חוברת
מעודכנת, המבוססת על הניסיון שהצטבר בטיפול בעבודות הגמר ובהצעות לעבודות
במהלך השנים האחרונות. החוברת הוכנה במשותף על ידי הפיקוח על עבודות הגמר
והפיקוח על הוראת הביולוגיה.
ההנחיות מופיעות גם באתר האינטרנט שכתובתו
http://www.education.gov.il/avodot-gemer.

יש להכין את ההצעות ואת העבודות על פי חוברת זו.


לפרטים נוספים ולקבלת החוברת אפשר לפנות אל הגב' אפרת טל, המפקחת
על עבודות הגמר, טל' 02‎-5603332 ואל הגב' ברוריה אגרסט,
המפמ"רית לביולוגיה, טל' 02‎-5603594.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001