דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
פרסומי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים 6.3‎-1
1. חדש באתר האינטרנט של האגף - במדור תכניות לימודים
מורשת ישראל - קטלוג מוער של חומרי למידה והוראה, ממוין לפי
קטגוריות:
- התוודעות אל המקורות היהודיים
- מעגל השנה היהודי
- ירושלים - בירת ישראל
- ספרות ואמנות בתרבות היהודית
- הזיקה לארץ ישראל ולרעיון הציוני
- השואה בתודעת העם היהודי.
 
1.1 
תכנית לימודים מפורטות במקצועות אלו:  1.2 
מקרא: תכנית לימודים לבית הספר הממלכתי לכיתות א'-ו', מהדורת
עיצוב
 
-   
אנגלית: עקרונות וסטנדרטים ללימוד אנגלית ושפה זרה בבית הספר
היסודי והעל יסודי
 
-   
ספרות: תכנית לימודים לחטיבה העליונה לבית הספר הכללי.
 
-   


כתובת האתר: http://www/education.gov.il/tochniyot limudim .


2. מאגרים ממוחשבים לסביבת למידה ממוחשבת לחטיבת הביניים,
לחטיבה העליונה ולמתעניינים בבית הספר היסודי
 
ירושלים - אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות והאמנות, מאגר
מידע - אדריכלות, אמנות, היסטוריה וידיעת הארץ
זהו מאגר בין-תחומי היכול לשרת מורים ותלמידים במסגרות לימודים שונות
ומגוונות, לרבות פעילויות לקראת יום ירושלים.
המאגר נבנה בטכנולוגיות מולטימדיה, והוא בעיקרו מאגר חזותי, עשיר ביותר
ביצירות אמנות ובתצלומים מרהיבים של אתרי ירושלים ונופיה.
המאגר כולל:
 
2.1
כ-160 אתרים מצולמים מתקופת בית שני ועד ימינו  -   
כ-1000 רכיבים אדריכליים של אתרים: כיפות, מגדלים, צריחים, בתי
מדרון, חצרות, חומות, פתחים ושערים
 
-   
גלריה של כ-150 יצירות אמנות מן המאה השמונה-עשרה ועד ימינו שנושא
יצירתם ירושלים.
 
-   


התקליטור מופץ בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


הציונות בראי הזמר והסמל, סביבת למידה ממוחשבת
סביבת הלמידה הממוחשבת, "הציונות בראי הזמר והסמל", מאירה את תולדות
המדינה שבדרך, את שלבי הקמת המדינה ואת רצף קיומה משתי נקודות מבט:
הזמר העברי והאמנות החזותית.
סביבת הלמידה משקפת תקופה מרתקת, שבה נקבעו דפוסים שעיצבו את אופי
המדינה ואת פני התרבות העברית בארץ ישראל. היא משלבת ארבעה תחומי
לימוד: היסטוריה, לימודי ארץ ישראל, אמנות ומוזיקה. היא מזמנת מגוון עשיר
של פעילויות לימודיות למסגרות שונות: אישית, קבוצתית וכיתתית.
סביבת הלמידה היא מאגר מגוון ועשיר, ובו:
- 31 מצגות ובהן תצלומים ויצירות אמנות;
- 10 מבואות היסטוריים מלווים בנעימות עממיות;
- 105 שירי זמר מושרים;
- 82 פרטי מידע על שירים נוספים;
- 200 יצירות אמנות;
- 230 תצלומים.
 
2.2 


התקליטור מופץ בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


3. תכניות לימודים
אנגלית: עקרונות וסטנדרטים ללימוד אנגלית כשפה זרה בבית הספר היסודי
והעל-יסודי, התשס"א
 
3.1 
משחקי מחבט לכיתות ה'-י': נושאים מתוך תכניות הלימודים בחינוך הגופני
לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים, התשס"א
 
3.2 
לקראת בגרות ל"ב 21, יחידה ב': חינוך לעבודה, תכנית לימודים למתבגרים
ולמבוגרים בני 21‎-16 בחינוך המיוחד, לבית הספר הממלכתי, הממלכתי דתי,
הערבי והדרוזי, התשס"א
 
3.3 
מדעי הים לחטיבה העליונה, התשס"א.
 
3.4 


התכניות נשלחו לכל בתי הספר. רכישה נוספת בהוצאת "מעלות".


4. תיאטרון לחינוך קדם-יסודי
קסם של תיאטרון, מדריך לגננת
סוד הקסם של התיאטרון הוא היכולת האנושית להפוך ולהיות משהו או מישהו אחר
ולדעת כל הזמן שזה "כאילו". היכולת הזאת מאפשרת מימוש דמיונות רחוקים ויצירת
עולמות קסומים, העלאת פחדים עמוקים והכנעתם. הפעילויות במדריך נועדו לסייע
לילדים לגלות את הקסם הזה ולקחת בו חלק.
הפרקים הראשונים במדריך עוסקים במרכיב שפת התיאטרון: הדמות, האבזר,
המקום, העלילה. לכל מרכיב מוצעות פעילויות במבחר נושאים, והן מובאות ברצף
ומדורגות מבחינת מורכבותן. במדריך גם הצעות לשילוב פעילות דרמתית בחיי
היום-יום בגן והצעות להפעלת ילדים לפני צפייה בהצגת תיאטרון מקצועי ואחריה.


המדריך יצא לאור בשיתוף האגף לחינוך קדם-יסודי בהוצאת "מעלות",
ואפשר
לרכשו בחנויות הספרים.


5. מקרא לבית הספר היסודי הממלכתי דתי
הצעות לפעילויות למידה במקרא, דוגמאות מספר שמות לכיתה ג', מדריך
למורה
במדריך פעילויות מגוונות לספר שמות: סרט זמן, תיאטרון של אצבעות, משחק
הכיסאות (אמצעי עזר ללימוד פרקים בעל פה), הוראת טבלה, פעילות קולית - דו-שיח,
פעילות בכתיבה, פעילות בחלוקת פסוקים על פי טעמי המקרא, פעילות למידה
באמצעות מחשב, שימוש במדרש תמונה, שילוב פירוש רש"י, דוגמאות להוראת
יחידות מן החלק ההלכתי בתורה ומדריך לתסכיתים בנושאים מתוך פרשת משפטים.
הדוגמאות יכולות לשמש כלי בידי המורים לגיוון דרכי ההוראה שלהם ודרכי הלמידה
של התלמידים.


המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


6. מורשת ישראל
קישורי חגים, הצעות להוראת החג בגישה רב-ממדית
המסמך "קישורי חגים" מבוסס על ערכות שפותחו בנושא חגי ישראל ופורסמו על ידי
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים בהפצת מעלות.
במסמך מוצעת פריסה בעזרת טבלאות שמאפשרת מבט-על חדש, צירי חיתוך אחרים
ומלאכת מיזוג נוספת על האפשרויות המגוונות הקיימות בערכות הלימוד השונות
שהוכנו על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.
מסמך זה הוא הזמנה למחנכים העוסקים בנושא החגים לבחון ולפתח הזדמנויות
למידה חדשות על יסוד מאגר תרבות עשיר של טקסטים מילוליים, חזותיים
ומוזיקליים. המאגר הוא תשתית איתנה ליצירת מפגשים חווייתיים בין חגים שמקומם
בעבר ובין התלמידים והמורים בהווה; ליצירת קשרים, חיבורים ונקודות השקה,
להעלאת שאלות פילוסופיות ומוסריות ולבירור מושגים שהם מעבר לשגרתי ולשגור;
להארת החגים באור אמנותי רב-כיווני ולהרחבת הדעת בצד העמקת הידע.
הדוגמאות לרה-ארגון של חומרי הלמידה וליצירת מודולות חדשות נערכו על פי
קטגוריות אחדות: תכנים כוללים, מושגי מפתח ושאלות מוסריות ופילוסופיות.
הדוגמאות מפורטות מאוד וכוללות הצעות לפעילויות שונות.


החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשה בחנויות הספרים.


7. מדעי החיים והחקלאות לחטיבה העליונה
בחינות בגרות מעשיות במדעי החיים והחקלאות, 5 י"ל, ספר לתלמיד
בספר לתלמיד מובאות בחינות בגרות במעבדה מהשנים התש"ן-התשנ"ו. בספר
יש 34 בחינות מעבדה הממוינות ל-3 חלקים: בדיקות בעזרת מיקרוסקופ,
בדיקות מעבדתיות ובעיות מחקריות.
 
7.1 


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


בחינות בגרות מעשיות במעבדה במדעי החיים והחקלאות, 5 י"ל, ספר
למורה
בחלקו הראשון של הספר יש תשובות לכל השאלות הנשאלות בספר לתלמיד.
התשובות מלוות באיורים ובדוגמאות לתוצאות אפשריות של ניסויים.
בחלקו השני של הספר יש נספחים ללבורנט, ובהם רשימות של כלים וחומרים
הדרושים למעבדות. הנספחים כוללים גם את אופן הכנת החומרים ואת מערכות
הניסויים של כל המעבדות.
 
7.2 


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


8. פוטוסינתזה והזנה מינרלית בצמח
הספר מיועד לתלמידים הלומדים את הנושא "ייצור והזנה בצמח", והוא מחליף את
הספר "הזנה וייצור בצמח" (בהפצת "ספר לכול").
בספר שני חלקים:
החלק הראשון, "פוטוסינתזה", עוסק בייצור בצמח: הצמח והאור, קליטת פחמן
דו-חמצני בעלה, תהליך הפוטוסינתזה, תוצרי הפוטוסינתזה, פוטוסינתזה וסביבה.
החלק השני, "הזנה מינרלית", עוסק בהזנת הצמח: היסודות המינרליים בצמח
וקליטתם, הקרקע כמקור ליסודות מינרליים לצמח, הזנת הצמח בחקלאות.
בספר אמצעים דידקטיים להקלת הבנתם של הנושאים:
נושאים להעמקה ולהרחבה התחומים במסגרות בצבע
 
1. 
תצלומים, קריקטורות ואיורים צבעוניים שהם חלק בלתי נפרד מהטקסט
 
2. 
סיכום בסוף כל פרק להדגשת רעיונות מרכזיים
 
3. 
רשימת מושגים מרכזיים בסוף כל פרק
 
4. 
מגוון שאלות ופעילויות
 
5. 
מגוון עבודות מעבדה והזמנות לחקר
 
6. 
מילון מושגים ואינדקס.
 
7. 


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


9. תקשורת לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה לבית הספר הכללי
קליפים TV, וצעירים חסרי מנוח, מדריך למורה
המדריך עורך היכרות מעמיקה עם הווידיאו קליפים. הוא פורס לפני הקוראים את
מקורותיו של הז'אנר, את מאפייניו, את דרכי השפעתו ואת מסריו ומנסה לעזור
למורה-לקורא לפענחו ולהבין את העניין ואת המשמעות שבני הנוער מפיקים ממנו.
המדריך עוסק בקליפים כביטוי של פוסטמודרניות; הוא עוסק במהותם האסתטית,
בהשפעתם על תחומי תרבות ותקשורת שונים ובשימושים חברתיים הנעשים בהם
לשם הגדרה של זהויות אישיות וחברתיות.
מלבד העיסוק בקליפים עצמם המדריך עוסק בהתייחסות אליהם. הוא מצביע על
אי-ההתאמה הקיימת בין קריאתם של צעירים את הטקסט לבין המשמעויות
שהמבוגרים מגלים בו. המדריך מנסה לספק אמות מידה לקריאה ביקורתית של
טקסט ולהתבוננות בקליפ בעיניהם של מתבגרים.
הפרק העוסק בקליפים ובחינוך מציע "מסע" בעולם הקליפים וכן הצעות דידקטיות
ותבניות מפתח לקריאת קליפים היכולות להיות לעזר למורה. הוא אף מביא תיאור של
קריאת ארבעה קליפים לדוגמה.
למדריך מצורפת ביבליוגרפיה רחבה, מחולקת לנושאים.


המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


10. מתמטיקה לגן ולבית הספר היסודי
מילון מונחים בגיאומטרייה
המילון ערוך לפי נושאים. רשימת המושגים בנויה לפי תוכן העניינים ולא לפי סדר
האלף-בית. חלק מהמושגים כלולים בתכניות הלימודים ובפעילויות לגני הילדים,
חלקם כלולים בתכנית הלימודים של בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'), וחלקם עוסקים
בנושאים שמעבר לתכניות אלה. במילון כ-150 מושגים, והוא מאורגן על פי הנושאים
האלה: מושגים כלליים; מושגים ראשוניים; קרניים, קטעים וזוויות; קווים; מצולעים;
משולשים; מרובעים; מעגל, עיגול ואליפסה; שיקוף, סיבוב, הזזה וסימטרייה; חפיפה
ודמיון; גיאומטריה במרחב; מדידות.
רק חלק מן המושגים מוגדרים במילון בהגדרה מתמטית פורמאלית. המושגים
האחרים מתוארים בתיאור מילולי לא פורמאלי. הן ההגדרות והן התיאורים שבמילון
מלווים בסרטוטים להבהרה ולהמחשה.
המילון מיועד למורים ולמחנכים, לפרחי הוראה ולכל המתעניינים בתחום.


הספר מופץ על ידי "ספר לכול", שיווק והפצה בע"מ, טל' 03‎-5580111.


11. עבודות גמר לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי, הדתי והערבי
11.1 הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, עובדים בחקלאות ושומרים על
איכות סביבה, מדריך למורה ולתלמיד
הספר בא למלא חסר בהכרת הזרמים העכשוויים וחומרי העזר העומדים לרשות
התלמיד-החוקר העצמאי המכין עבודה בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה. הספר
מיועד לכל המעורבים בתהליך כתיבת העבודה: לתלמידים כותבי עבודות גמר,
למורים המנחים בבתי הספר ולמדריכים האקדמיים המסייעים במציאת נושאי מחקר
ומשלבים את התלמידים במחקר מדעי.
הספר נכתב בשיתוף עם מרכז יובילר בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטה העברית
בירושלים.


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


11.2 הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, עושים היסטוריה, מדריך
למורה ולתלמיד
הספר נכתב על ידי חוקרים בעלי שם, מומחים בתקופות היסטוריות שונות. הוא מייצג
סגנונות שונים, שכן כל חוקר כתב על פי סגנונו האישי ולפי השקפתו. מטרת הספר
היא לשמש כלי עזר לתלמיד החוקר העצמאי, ולכן הציעו הכותבים שאלות מחקר
לדוגמה, התוו כיווני מחקר והתייחסו למקורות ולביבליוגרפיה. כדי להרחיב ולגוון את
מבחר הנושאים יש בספר פרקים מקבילים בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה
הכללית של כל תקופה: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה. כמו כן יש
אפשרויות של מפגש ושל שילוב היסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית. בספר
רשימת אתרים על תקופות היסטוריות באינטרנט.
הספר נכתב בשיתוף עם מרכז יובילר בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטה העברית
בירושלים.


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001