דרכי הוראה 6.
עזרי לימוד 6.5
היחידה לייעוץ ולהדרכה בנושא בעלי חיים במערכת החינוך 6.5‎-2
מרפ"ד בעלי חיים שפעל בבית הספר החקלאי הכפר הירוק הפסיק את פעילותו,
ובמקומו הוקמה היחידה לייעוץ ולהדרכה בנושא בעלי חיים במערכת החינוך.
יחידת הייעוץ וההדרכה נמצאת ופועלת במסגרת היחידה לנוער שוחר מדע במכון
וולקני בבית דגן.
הפעולות העיקריות של היחידה הן:
ייעוץ והדרכה בהקמת פינות חי וחדרי חקר במוסדות חינוך
 
- 
ייעוץ והדרכה בהפעלת פינות חי וחדרי חקר
 
- 
סיוע וייעוץ בעבודות חקר עם בעלי חיים הנעשות על ידי תלמידים
 
- 
הפעלת קורס למרכזי פינות חי וחדרי חקר במוסדות חינוך
 
- 
ארגון השתלמויות מורים ומרכזים וכנסים בנושאים אלה עבור מערכת החינוך.
 
- 
יום קבלת הקהל ביחידה הוא יום שני, בתיאום טלפוני.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר רוני רדו ואל מר בנצי דבש בטל'
03‎-9683775 ו-055‎-637854.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001