חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
משלחות נוער לחו"ל 7.6
פרסומים וחומרי הדרכה לפרויקט "את אחיי אנוכי מבקש" -
המסע לפולין כשיאו של תהליך חינוכי-חברתי-ערכי
7.6‎-1
1. כללי
מינהל החברה והנוער במשרדנו מציע לתלמידים, למורים-המלווים ולמדריכים
המשתתפים במפעל החינוכי "את אחיי אנוכי מבקש" - מסע בני נוער לפולין כשיאו של
תהליך
חינוכי - מגוון גדול של תכניות חינוכיות ועזרים שנועדו לתמוך ולסייע בכל שלבי
התכנית החינוכית: מפעולות ההכנה לקראת יציאת המשלחות ובמהלך המסע בפולין
ועד לאחר השיבה ארצה, בפעילות החינוכית הממשיכה בעקבות המסע.
הפרסומים המוצעים כאן הוכנו בשיתוף פעולה עם המכונים להנחלת מורשת השואה,
והם מטפלים בתחום רחב של נושאים הקשורים למסע וכוללים, בין השאר, מידע על
מסלול הסיור ועל אתרי הביקור, חומר רקע היסטורי על יהודי פולין ועל תקופת
השואה, נושאים לשיחה ולדיון, תכנים וטקסטים לטקסים וכיוצא בזה.
2. רשימת הפרסומים
"את אחיי אנוכי מבקש" - ערכה למדריך
זוהי ערכת חומרי עזר למדריכי המסע לפולין. הערכה כוללת מפות, מידע על
מקומות, סיפורים על אישים ועל מנהיגים ופרקים בתולדות העם היהודי בפולין
ובתקופת השואה.
הערכה הופקה על ידי מינהל החברה והנוער במשרדנו, מרכז תרבות העמים
לנוער והמכון ע"ש חדווה אייבשיץ בחיפה.
 
2.1
"את אחיי אנוכי מבקש" - לאורך המסלול
זוהי חוברת עזר לתלמיד, מהדורה מעודכנת ומורחבת הכוללת פרקים
מהחוברת "את אחיי אנוכי מבקש - מסע לפולין". החוברת מתמקדת באתרים
שלאורך מסלול הסיור בפולין וכוללת מידע בסיסי על ערים גדולות וקטנות, על
עיירות ועל מחנות ריכוז והשמדה. החוברת ניתנת לתלמידים המשתתפים
במשלחות הממלכתיות היוצאות לפולין במסגרת מינהל החברה והנוער במשרד
החינוך.
החוברת הופקה על ידי מינהל החברה והנוער.
 
2.2
"את אחי אנוכי מבקש" - מעבר למסלול
זוהי חוברת עזר לתלמיד, מהדורה מעודכנת ומורחבת, הכוללת פרקים
מהחוברת "את אחיי אנוכי מבקש - מסע לפולין". החוברת מתמקדת בנושאים
האלה: יהודי פולין בין שתי מלחמות עולם, החסידות, כיבושי גרמניה במלחמת
העולם השנייה ועוד. החוברת ניתנת לתלמידים המשתתפים במשלחות
הממלכתיות היוצאות לפולין במסגרת מינהל החברה והנוער במשרד החינוך
החוברת הופקה על ידי מינהל החברה והנוער.
 
2.3
"את אחיי אנוכי מבקש" - בפראג ובטרזין
זוהי חוברת עזר לתלמיד המיועדת לתלמידים המשלבים במסגרת המסע לפולין
גם ביקור בפראג ובטרזין. החוברת כוללת מידע על צ'כיה, על העיר פראג ועל גטו
טרזין. החוברת ניתנת לתלמידים המשתתפים במשלחות הממלכתיות היוצאות
לפולין במסגרת מינהל החברה והנוער במשרד החינוך
החוברת הופקה על ידי מינהל החברה והנוער.
 
2.4
"בעקבותיהם" - המדריך למבקר בטרזין
זהו מדריך למבקר בטרזין הערוך במתכונת של אוגדן המיועד למורים
ולמדריכים. האוגדן מאפשר למסיירים בגטו, ובעיקר למשלחות נוער, להתמצא
ולהבין את המיוחד שבגטו טרזין. במדריך מצוינים 28 אתרים שונים בטרזין
הערוכים לפי נושאים ומספרים את סיפור הגטו. אל המדריך נלווים תמונות,
מפות ומראי מקומות.
המדריך הופק על ידי בית טרזין ומינהל החברה והנוער.
 
2.5
"גטו טרזין, 1945‎-1941"
זהו קובץ מאמרים והפעלות המיועדים למורים ולמדריכים. הקובץ כולל
מאמרים וקטעי יומנים, פרקי זיכרונות, דברי מחקר, שירים וציורים של אמנים
יהודיים שחיו בגטו טרזין וניסו למסור לעולם החופשי תיאור נאמן של החיים
בגטו.
הקובץ הופק על ידי בית טרזין ומינהל החברה והנוער.
 
2.6
"את אחיי אנוכי מבקש" - המסע לפולין בסימן 50 שנה לסיום
המלחמה

זוהי חוברת עזר לתלמידים היוצאים למסע לפולין. החוברת עוסקת בתקופה
שלאחר סיום המלחמה וכוללת לקט סקירות ומאמרים בנושא.
החוברת הופקה על ידי מינהל החברה והנוער.
 
2.7
"ביום ההוא יצאה השארית..."
בחוברת תכנית חינוכית המיועדת למורים ולמדריכים והעוסקת בתקופה
שלאחר הניצחון על גרמניה הנאצית וסיום מלחמת העולם השנייה. התכנית
הוכנה בשיתוף עם מכון "משואה", ומטרתה להפגיש את בני הנוער עם פרק בחיי
העם היהודי המתאר את סיפורה של שארית הפלטה מרגע השחרור, בדרכה
חזרה לחיים.
התכנית הופקה על ידי מכון "משואה" ומינהל החברה והנוער.
 
2.8
"אל עולם יהודי שנעלם"
זהו אלבום תצלומים של מסע אל עולם יהודי שנעלם שנועד לשקף בזעיר אנפין
את דמותה רבת הפנים של יהדות פולין שהושמדה. האלבום מביא את סיפורם
של גדולי התורה ואדמורי החסידות ושל מרכזי הציונות והתנועות החלוציות
ואת היצירה של יהדות פולין בתחומי הספרות, השירה, העיתונות ועוד.
האלבום הופק על ידי בית התפוצות ומינהל החברה והנוער.
 
2.9
"כי באדם אאמין" - מצילי יהודים בתקופת השואה
בחוברת תכנית חינוכית העוסקת בחסידי אומות העולם המיועדת למורים
ולמדריכים. מובאים בה כמה מסיפורי ההצלה המופלאים שהיו מעורבים בהם
חסידי אומות העולם שסיכנו את עצמם כדי להציל יהודים בתקופת השואה.
התכנית הופקה על ידי מינהל החברה והנוער.
 
2.10
"רשימת שינדלר"
זוהי חוברת שבאה לסייע למדריך ולמחנך לעבד עם התלמידים את הרשמים
שלהם מן הסרט "רשימת שינדלר" ואת הנושאים שהוא עוסק בהם.
החוברת הופקה על ידי "יד ושם" ומינהל החברה והנוער.
 
2.11
"כמו סיסמא... מדוד לדור" - על הפרטיזנים היהודיים בתקופת
השואה

בחוברת תכנית חינוכית המיועדת למורים ולמדריכים והעוסקת בנושא
הפרטיזנים היהודיים בימי השואה. התכנית מציגה את דילמת היציאה אל היער
ומתמקדת בפעילות הלוחמת של יהודים ביערות, בהוויי חייהם שם, בקשייהם
ובגורלם.
התכנית הופקה על ידי מכון "משואה" ומינהל החברה והנוער.
 
2.12
"רישומו של אדם" - דיאלוג עם זיכרון השואה
בחוברת תכנית חינוכית המיועדת למורים ולמדריכים והעוסקת בזיכרון
השואה. התכנית מזמינה את בני הנוער לבחון מהו זיכרון השואה שלהם ומה
הקשר בין זיכרון זה לבין האופן שבו הם תופסים את זהותם היהודית והאישית.
הדיון מתבסס על קטעי מקורות שכתבו, ציירו ורשמו יהודים בעצם ימי השואה.
התכנית הופקה על ידי מכון "משואה" ומינהל החברה והנוער.
 
2.13
"מכוות האור" - ערכת כרזות
הערכה מיועדת למורים ולמדריכים ועוסקת במפגש בין ניצולי השואה לבין
היהודים בארץ ישראל אחרי מלחמת העולם השנייה. הערכה כוללת 12 כרזות
המבטאות היבטים שונים במפגש עם הניצולים בארץ וחוברת למורה ולמדריך
שבה מאמרים ופרשנויות לכרזות ולקטעי עדות וספרות ופרק של הצעות לפעילות
חינוכית עם תלמידים סביב הכרזות.
התכנית הופקה על ידי "יד ושם", מינהל החברה והנוער והאגף לתכניות
לימודים.
 
2.14
"שלוש שורות בהסטוריה"
בחוברת תכנית חינוכית המיועדת למורים ולמדריכים והעוסקת בתנועות
הנוער היהודיות בפולין בימי השואה. התכנית מציגה את דמותם, את לבטיהם
ואת הכרעותיהם של צעירים חברי תנועות הנוער בשלוש תקופות: בין שתי
מלחמות העולם, בראשית תקופת הכיבוש ונוכח ההשמדה.
התכנית הופקה על ידי מכון "משואה" ומינהל החברה והנוער.
 
2.15
"ליל הבדולח"
בחוברת תכנית חינוכית המיועדת למורים ולמדריכים והעוסקת ב"ליל
הבדולח" ובאירועים שהביאו להתרחשותו. בחוברת קטעי מקורות על הנוגעים
בדבר: היהודים המותקפים, הנאצים התוקפים ואלו שעמדו מן הצד ושתקו.
התכנית הופקה על ידי מכון "משואה" ומינהל החברה והנוער.
 
2.16
"ובזאת לא הסתיים הסיפור" - ערכה חינוכית לציון 60 שנה לליל
הבדולח
הערכה כוללת כרזות של אירועים בגרמניה עד ליל הבדולח, חוברת דידקטית
לשימוש בכרזות עם תלמידים וקלטת וידיאו אודות יהודי גרמניה בין שתי
מלחמות העולם.
הערכה הופקה על ידי "יד ושם", מינהל החברה והנוער והאגף לתכניות לימודים.
 
2.17
"הולוקפטומה"
בחוברת תכנית חינוכית המיועדת למורים ולמדריכים והעוסקת בשואת יהודי
סלוניקי. התכנית מציגה את קהילת יהודי סלוניקי עקב השואה ואת דפוסי
התמודדותם של יהודי סלוניקי עם הכיבוש הגרמני ועם מציאות מחנות ההשמדה
על רקע דמותם הייחודית.
התכנית הופקה על ידי מכון "משואה" ומינהל החברה והנוער.
 
2.18
"הילד היהודי בשואה" - מידע על תכניות חינוכיות ועל עזרים
זהו ידיעון הכולל מידע מפורט על תכניות חינוכיות ועל עזרים בנושא "הילד
היהודי בשואה" שהופקו על ידי מכוני השואה וגורמים נוספים.
הידיעון הופק על ידי מינהל החברה והנוער.
 
2.19
"בין תמולנו למחרנו" - אסופת מקורות לטקסי יום השואה
האסופה מציעה מגוון סוגים של טקסטים בפרוזה ובשירה, קטעי יומן ועוד,
לשימוש בטקסי יום השואה ובטקסים הנערכים במסגרת המסעות לפולין.
האסופה הופקה על ידי "יד ושם" ומינהל החברה והנוער.
 
2.20
3. הפצה ותמיכה

פרסומי מינהל החברה והנוער מצויים בכל מרכזי ההדרכה בארץ, ואפשר לעיין
בהם במקום או לשאול אותם (ראה להלן את כתובות מרכזי ההדרכה של
המינהל במחוזות). כמו כן אפשר למצוא הפעלות מתוך החוברות האלה במלואן
באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער ולהורידן ללא תשלום.
 
3.1


כתובת האתר: http://noar.education.gov.il .


פרסומים שהופקו בשיתוף עם מכוני השואה אפשר לרכוש במכונים.
 
3.2
נוסף לפרסומים הכתובים מינהל החברה והנוער מפעיל "מערכת תמיכה
דינאמית" למסעות לפולין באמצעות אתר האינטרנט שלו. במדור המסעות לפולין
ובקבוצת הדיון למדריכי פולין אפשר להביע דעות ומחשבות, לקיים דיונים
בסוגיות חינוכיות, למסור ולמצוא מידע עדכני על אתרי הביקור בפולין, על
אירועים ועל תכניות
חינוכיות חדשות, וכן רעיונות להפעלות חינוכיות, מאמרים, כתבות, מחקרים,
אתרי אינטרנט, סרטים, ספרים וכל הקשור לנושא המסע לפולין.
 
3.3
בשאלות ובהבהרות אפשר לפנות אל מר ישראל קרצנר, מפקח ארצי, מינהל
החברה והנוער, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603172,
וכן לאתר האינטרנט ולמרכזי ההדרכה של המינהל במחוזות:
 
3.4

מס' הפקס  מס' הטלפון  הכתובת  שם
המנהל
 
מרכז
ההדרכה
 
03‎-9251544
 
03‎-9251508
 
ביה"ס הארצי שיין,
קפלן 42, פתח תקוה 49210
 
חיה פלג
 
ארצי
 
  02‎-6233888/203
 
רח' נרקיס 11, ירושלים 91911
 
קלודי
קלמן
 
ירושלים
 
03‎-5258303
 
03‎-5281763
 
המרכז הפדגוגי המשולב,
רח' טרניבחוסקי 22,
תל אביב 63291
 
רונית
דינור
 
תל אביב
 
03‎-9251551
 
03‎-9251507
 
ביה"ס הארצי שיין,
רח' קפלן 42, פ"ת 49210
 
תמר
שלמה
 
מרכז
 
04‎-9813351
 
04‎-9816264
 
מה"ד רב תכליתי, בתוך
מנו"ף, ד"נ אשרת 25206
 
אבישי
מודעי
 
צפון
 
08‎-6274350
 
08‎-6231464
 
מרכז שירותי הדרכה בנגב,
רח' וינגייט 65, ת"ד 1303,
ב"ש 84105
 
זהבה
הראל
 
דרום
 
04‎-8331642
 
04‎-8590128
 
מרכז חינוך מחוזי,
רח' טשרניחובסקי 73,
חיפה 35705
 
לאה בן
שחר
 
חיפה
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001