תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
אליפות בתי-הספר בשחייה לכיתות ט', י'-י"א 9.3‎-3
אליפות בתי הספר בשחייה לכיתות ט' ולכיתות י'-י"א תיערך ביום שלישי, ט' בשבט
התשס"ב (22 בינואר 2002), באשדוד. רשאים ליטול חלק בתחרות של כיתות ט'
תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא .1.1.86 בתחרות
לכיתות י'-י"א רשאים ליטול חלק תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע
לגביהם הוא .1.1.86 בתחרות לכיתות י'-י"א רשאים ליטול חלק תלמידות ותלמידים
אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא .1.1.85
ההרשמה הארצית לתחרות תיעשה ישירות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות
הספורט לבתי הספר עד יום שישי, ו' בטבת התשס"ב (21 בדצמבר 2001).
במסגרת התחרויות תשולב גם תחרות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שיוזמנו
אישית לתחרות הראשונה מסוגה.


פרטים מלאים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי
ספורט
בהתאחדות הספורט לבתי הספר בטל' 03‎-5619080 או בפקס'
03‎-5622272.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001