הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
ציון בית ספרי (ציון מגן/מסכם) 4.3‎-16
 
תאריך תחולה: 1 בינואר 2002
מטרת הפרסום: החלפת סעיף 343
בחוזר נג/8            

 
 
הגדרות 1.
ציון מחצית : הציון שנקבע על ידי המורה המלמד ונכתב בתעודת התלמיד בסוף
המחצית.
 
1.1   
ציון שנתי : ממוצע של שני ציוני המחצית המופיעים בתעודת התלמיד.  1.2   
בחינת מתכונת : בחינה המקיפה את כל התכנים שנלמדו במקצוע והיא במתכונת בחינת
הבגרות.
 
1.3   
ציון בית-ספרי : ציון שנשלח למשרד החינוך לפני בחינות הבגרות ומשקף את ידיעות
התלמיד במקצוע הנלמד.
 
1.4   
כדי לשמור על אחידות ועל שוויון במתן ציונים לתלמידים ובהערכתם אנו מציעים את הנוסחה
הבאה לקביעת ציון בית ספרי (ציון מגן/מסכם):
 
2. 
במקרים שבית הספר מקיים בחינת מתכונת  2.1   
אם המקצוע נלמד שנה אחת, יורכב הציון הבית-ספרי כדלהלן:  2.1.1
 
 
70% : הציון השנתי (ממוצע 2 הסמסטרים)  -   
30% : ציון בחינת המתכונת.
 
-   
אם המקצוע נלמד במשך שנתיים, יורכב הציון הבית-ספרי כדלהלן:  2.1.2
 
 
20% : הציון השנתי של השנה הראשונה  -   
50% : הציון השנתי של השנה השנייה  -   
30% : ציון בחינת המתכונת.  -   
במקרים שבית הספר אינו מקיים בחינת מתכונת  2.2   
אם המקצוע נלמד שנה אחת, יורכב הציון הבית-ספרי כדלהלן:  2.2.1
 
 
40% : הציון של סמסטר א'  -   
60% : הציון של סמסטר ב'.  -   
אם המקצוע נלמד במשך שנתיים, יורכב הציון הבית ספרי המסכם כדלהלן:  2.2.2
 
 
20% : הציון השנתי של השנה הראשונה  -   
80% : הציון השנתי של השנה השנייה.
 
-   
בית הספר ייתן ציון בית-ספרי גם לנבחני משנה, כל עוד הם תלמידיו.
 
3. 
תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא יהיה זכאי
לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו.
4. 
  


בשאלות אפשר לפנות הגב' חנה נאמן, מנהלת האגף לחינוך
על-יסודי,
טל' 02‎-5603259/61.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/5(א), א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002