אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
אלימות 2.1
גופים המסייעים במקרי פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים 2.1‎-2
בעקבות הפרסום של מקרי פגיעה מינית בקרב תלמידים ברצוננו להפנות את תשומת לב המנהלים
להוראות בחוזר הוראות הקבע תשס/2 (א), סעיף 2.1‎-2, "התמודדות ביה"ס עם פגיעה מינית של
תלמידים בתלמידים".
יש ל לתת-סעיף 4 - "נהלים להתמודדות של בית-הספר עם אירוע חייב דיווח של פגיעה
מינית של תלמיד בתלמיד" - ובמיוחד ל-4.7 - "הקמת צוות טיפול".
מקרים של פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים גורמים לטלטלה בתוך בית הספר, ועל-כן יש
חשיבות רבה להתערבות המקיפה הן את מעגל הנפגעים והפוגעים והן את המערכת כולה - מורים,
תלמידים והורים. הטיפול במקרים אלה מעלה דילמות וקשיים רבים, ועל כן יש להיוועץ בגורמים
המקצועיים של שפ"י. כמו-כן אפשר להפנות את התלמידים הנפגעים לקבלת עזרה למרכזי הסיוע
למניעת תקיפה מינית - טל' 1202 - ואפשר גם לשלב את המרכזים כחלק מההתערבות המערכתית
הנערכת בבית-הספר.


בשאלות לגורמים המקצועיים בשפ"י אפשר לפנות בטל' 02‎-5603244.


   


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/5, א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002