ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי היחידות 3.6‎-4
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
עשרה בטבת
עשרה בטבת הוא אחד מצומות החורבן. אפשר למצוא באתר מידע על צומות החורבן ומקורות
שונים העוסקים במשבר התרבותי שאירע בעקבותיו.
 
1. 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/hagut/zomot.htm . 
אתרי היחידות  2. 
בית הספר לעובדי הוראה בכירים
באתר בית הספר לעובדי הוראה בכירים אפשר למצוא פרטים על פעילות בית הספר, על
הקורסים המתקיימים בו, על פרסומיו ועל האפשרות ליצור קשר עם צוות בית הספר.
 
2.1
 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/ovdey_horaa .אתר האמנות
האתר מציע מידע על הנעשה בשכבות הגיל השונות בתחום האמנות. באתר יוצגו
הגיליונות האחרונים של העיתון למורים - "קשר אמנותי -ובמוזיאון הווירטואלי תוצג
גלריה שבה יוכלו התלמידים לחוות את עבודת האוצר.
 
2.2   
   


כתובת האתר:
http://edusearch.education.gov.il/mivzakim/omanut .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/5, א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002