דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
מפת תכנון ותיאום טיולים חדשה 6.2‎-5
לחוזר זה מצורפת "מפת תכנון ותיאום טיולים" חדשה, מהדורת אוקטובר 2001. יש להחליף
מפה זו במפות קודמות הנמצאות ברשות מקבלי חוזרי המנכ"ל.
 
1. 
במפה מידע בשני תחומים:  2. 
אזורי התיאום השונים שמהם נובעים סדרי התיאום והנחיות הליווי החמוש  2.1   
מפה גיאו-אקלימית שממנה נגזרים אזורי עומס החום כפי שהם מדווחים במהדורת
החדשות היומית עבור יחידות צה"ל והמחייבים את מערכת החינוך.
 
2.2   
   


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל מינהלת הטיולים, מר רוני נעמן,
טל' 02‎-5603005.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/5, א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002