תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
שינוי מועדי האליפויות/הגמרים הארציים בשנה"ל התשס"ב 9.3‎-4
לאור החלטת המשרד לקיים בחינות בגרות במועד חורף בשנת הלימודים התשס"ב אנו
נאלצים לשנות חלק ממועדי האליפויות והגמרים בחלק מענפי הספורט כפי שפרסמנו אותם
בחוזרי "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 9.3‎-1, ו-סב/4, סעיף 9.3‎-3
להלן המועדים החדשים:  
1. 


הערות  המועד החדש  שם הענף  מס' 
גמר ארצי  כ"ד בטבת התשס"ב  מירוץ שדה  1. 
   8.1.02     
אליפות ארצית  ח' באדר התשס"ב  שחייה  2. 
   20.2.02     
אליפות ארצית  כ"ט-ל' בשבט התשס"ב  כדורעף (י'-י"ב תלמידים)  3. 
   11‎-12.2.02     
גמר ארצי  כ"ג באדר התשס"ב  כדוריד (י'-י"ב תלמידים/ות)  4. 
   7.3.02     
אליפות ארצית  כ"ה-כ"ו בטבת התשס"ב  כדורסל (י'-י"ב תלמידים/ות)  5. 
   9‎-10.1.02     

הערות לגבי האליפות בשחייה  2. 
בתחרות השחייה של כיתות ט' רשאים ליטול חלק תלמידות ותלמידים אשר תאריך
הלידה הקובע לגביהם הוא .1.1.86
 
-   
בתחרות השחייה לכיתות י'-י"א רשאים ליטול חלק תלמידות ותלמידים אשר תאריך
הלידה הקובע לגביהם הוא .1.1.85
 
-   


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, מר אברהם זוכמן,
טל' 03‎-6896136.
   

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/5, א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002