בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
הבטחת הבטיחות במטבח הכללי והלימודי ובהוראת תזונה
וכלכלת בית
5.1‎-29
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת נוהל
5 בחוזר המיוחד
ז', התשנ"ז
 
  מטרת הפרסום  


1. בטיחות במטבח (הכללי והלימודי)
 
כללי  1.1
כל הוראות הבטיחות המיועדות למטבח ההזנה הכללי תקפות גם למטבח הלימודי ולהפך.  1.1.1
 
 
ההנחיות מתייחסות למוסדות שקיימת בהם הזנה (בתי ספר, פנימיות, מרכזי נוער וכו').
 
1.1.2
 
 
 
הוראות כלליות  1.2
דלתות המטבח תיפתחנה כלפי חוץ.  1.2.1
 
 
המטבח יהיה מאוורר.  1.2.2
 
 
הרהיטים והמכונות במטבח יוצבו בסדר קבוע. מכונות תוצבנה באופן שהמנועים ומערכת
ההנעה, אפילו הם מוגנים, יופנו כלפי הקיר (אם אין הדבר פוגע בתהליך העבודה).
 
1.2.3
 
 
יש להקפיד שבכל זמן העבודה יהיו מעברים פנויים לכיוון דלת היציאה.  1.2.4
 
 
תעלות ניקוז המים, אם הן קיימות, חייבות להיות מוגנות ברשתות שקועות בגובה פני
הרצפה.
 
1.2.5
 
 
המטבח חייב להיות נעול כאשר איננו בשימוש, ומפתחות החדר צריכים להימצא אצל
האחראית למטבח ובמזכירות.
 
1.2.6
 
 
כל הציוד, לרבות המכונות ומערכות החשמל, ייבדק פעם בשנה לפחות.  1.2.7
 
 
כלים פגומים, העלולים לגרום נזק, יוצאו משימוש.  1.2.8
 
 
אין לאחסן במטבח בקבוקים או כלים המכילים חומר ניקוי או חומר רעלי אחר.  1.2.9
 
 
אין לאחסן במטבח חומרים מתלקחים כגון בנזין ונפט.  1.2.1
0
 
 
לתלמידים לא תורשה הכניסה למטבח ההזנה.  1.2.1
1
 
 
במטבח יימצאו ציוד כיבוי-אש וציוד עזרה-ראשונה במקום בולט ונוח לגישה, רצוי סמוך
לדלת היציאה.
 
1.2.1
2
 
 
אין למקם מטבח או חדרי אוכל במקלטים או בחדרים תת-קרקעיים. חדר האוכל, המטבח
וחדרי החלוקה יהיו במפלס רצפה אחיד, ללא מדרגות ביניהם.
 
1.2.1
3
 
 
כל מכונות המטבח ומתקני הבישול חייבים לשאת תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
 
1.2.1
4
 
 
 
הוראות לעובדי המטבח  1.3
עובדי המטבח ייבדקו בדיקות רפואיות לעובדי מזון פעם בשנה.  1.3.1
 
 
רצוי שעובדי המטבח יקבלו הכשרה בהגשת עזרה-ראשונה.  1.3.2
 
 
בשעות העבודה עובד מטבח חייב ללבוש חלוק, לחבוש כיסוי ראש ולנעול נעליים סגורות.
חשוב שסוליית הנעל תהיה מסוג המונע החלקה.
 
1.3.3
 
 
העובד ילבש בגדי עבודה נקיים; לא מומלץ ללבוש בגדים העשויים מחומרים סינתטיים, שכן
הם עלולים להידלק בקלות.
 
1.3.4
 
 
אסור להחזיק בבגדי העבודה חפצים מתכתיים חדים, ובעיקר לא סיכות או מחטים, סכינים
או מזלגות.
 
1.3.5
 
 
בגדי העבודה, ובעיקר שרוולי החולצה, יהיו חפותים והדוקים, או מופשלים כלפי מעלה, כדי
שלא ייתפסו במכונות המטבח.
 
1.3.6
 
 
הממונה על המטבח חייב להקפיד על ההיגיינה האישית של העובדים ושל התלמידים.  1.3.7
 
 
עובדי המטבח יסירו טבעות וצמידים, שכן הם עלולים להיתפס בכלים ובמכשירים.
 
1.3.8
 
 
 
עבודות הדורשות הקפדה מיוחדת  1.4
חיתוך בסכין ייעשה על קרש המיועד לכך.  1.4.1
 
 
כלים שנשברו ייאספו על רסיסיהם במטלית בד ויושלכו לפח האשפה עם המטלית.  1.4.2
 
 
יש לשמור על ניקיון הרצפה ולנגב כל רטיבות מיד עם היווצרותה.  1.4.3
 
 
כשמרימים מכסה של סיר רותח יש להרים תחילה את הצד המרוחק מהמבשל, כדי למנוע
כוויות מהאדים.
 
1.4.4
 
 
סירים הניתנים להיפוך יינעלו בצורה שתמנע את הפיכתם בשוגג.  1.4.5
 
 
את כלי הבישול החמים יש להרים בעזרת מחזיקי סירים או בעזרת מגבת יבשה.  1.4.6
 
 
חיתוך ירקות או מזונות אחרים ייעשה על מדף חיתוך, ולא באוויר.
 
1.4.7
 
 
 
מחסן המטבח  1.5
במיקומו של המחסן יובא בחשבון הצורך שהעברת המצרכים מן המשאיות אל המחסן
תיעשה בדרך הקצרה ביותר.
 
1.5.1
 
 
רצוי שלמחסן יהיה צמוד משטח פריקה וטעינה בגובה תא המטען של המכונית.  1.5.2
 
 
כלים יאוחסנו בהתאם לגודלם ולמשקלם: הכבדים והגדולים באצטבאות הנמוכות, והקטנים
והקלים באצטבאות הגבוהות.
 
1.5.3
 
 
כלי זכוכית יאוחסנו במקום המאובטח מפני נפילתם ובהישג ידו של העובד. אין להשתמש
בכלי זכוכית שבור, אלא יש להשליכו לפח האשפה כשהוא עטוף בבד או בכמה שכבות נייר.
כמו כן אין להשתמש בכלי מתכת בעל ציפוי מתקלף.
 
1.5.4
 
 
אין לאחסן כלי זכוכית בתוך כלי זכוכית אחרים.  1.5.5
 
 
באחסנת הסכו"ם יופרד מקומם של הסכינים. סכינים בעלי להב חד במיוחד יימצאו במגרה
מיוחדת. אין לאחסן סכינים כשחודם כלפי מעלה.
 
1.5.6
 
 
במחסן המטבח יהיו שלושה מקומות אחסון נפרדים: למצרכי מזון, לחומרים דליקים
ולחומרי ניקוי, וכן לאריזות ריקות. החלק המיועד לאחסון חומרים דליקים וחומרי ניקוי
ישולט בשלט "זהירות, חומרי ניקוי!" או "זהירות, חומרי ניקוי וחומרים דליקים!".
 
1.5.7
 
 
 
אחסנת מצרכי מזון  1.6
מצרכי המזון יורחקו משאר המצרכים, כדי למנוע סכנת הרעלה, ויאוחסנו בנפרד.  1.6.1
 
 
חומרים שאינם דורשים קירור  1.6.2
 
 
האחסנה תיעשה בצמוד לקירות. אם אין מדפים לאחסנה, תותר הערמתם לגובה של
חמישה ארגזים, לכל היותר.
 
א.   
בין מקום האחסון של חומרים לבין הרצפה יהיה מרווח של 20 ס"מ לפחות. יש אפוא
לאחסן ארגזים, שקים וכדומה על משטחי עץ.
 
ב.   
מקום לח יש לאוורר באופן מיוחד.  ג.   
לא יאוחסנו במחסן חומרים שאינם מוגדרים כחומרי מזון.  ד.   
אין לאחסן חומרים שטריותם מוטלת בספק.  ה.   
מצבם של החומרים המאוחסנים ייבדק פעם ביום.  ו.   
במקום האחסנה יימצא מטפה כיבוי-אש במקום בולט, נוח לגישה וסמוך לדלת
היציאה.
 
ז.   
אין להכניס למחסן המזון קופסאות שימורים שעטיפתן נשרה ותוכנן אינו מזוהה.  ח.   
חומרים הדורשים קירור  1.6.3
 
 
תקינותו של מכשיר הקירור (מקרר, סוללת-מים וכד') תיבדק בדיקה תקופתית.  א.   
לחדר קירור חייבת להיות דלת עם פעמון אזעקה, עם מנעול ועם אפשרות פתיחה
ואזעקה מבפנים.
 
ב.   
 
אחסנת חומרי דלק וחומרי ניקוי  1.7
חומרי דלק  1.7.1
 
 
חומרי דלק יוחזקו בכלים סגורים.  א.   
אין לאחסן חומרי דלק בכלים בעלי תכולה של למעלה מ-20 ליטר.
 
ב.   
על כל כלי האחסון יש להדביק תוויות המסמנות את תוכנם.  ג.   
באזור האחסון של חומרי דלק יש לתלות שלטים בולטים - "זהירות, דליק!".  ד.   
חומרי ניקוי  1.7.2
 
 
חומרי ניקוי יוחזקו בארון סגור; על הארון יודבק שלט אזהרה - "זהירות, חומרי
ניקוי!".
 
א.   
מפתח הארון יימצא בידי האחראי, והוא ידאג שהארון יהיה נעול.  ב.   
חומרי הניקוי יהיו באריזתם המקורית או באריזה שמודבקת עליה תווית המציינת את
התוכן באופן ברור ובולט.
 
ג.   
כלי הניקוי יהיו שלמים ומתאימים לתפקידם.
 
ד.   
 
אחסנת אריזות ריקות  1.8
אחסנת ארגזים תיעשה באופן מסודר, בצורת שתי וערב ולגובה של שמונה ארגזים, לכל
היותר.
 
1.8.1
 
 
שקים ריקים, קרטונים, שקיות וכד' יוחזקו במדפים מיוחדים, בגובה של 20 ס"מ לפחות
מעל הרצפה.
 
1.8.2
 
 
בקבוקים ריקים, צנצנות וכלי זכוכית ופלסטיק יוחזקו בארגזים, בגובה המותניים.
 
1.8.3
 
 
 
מתקני גז  1.9
יש לוודא ביצוע ביקורת תקופתית על ידי טכנאי חברת הגז.  1.9.1
 
 
בעת הצתת הגז יש להפנות את הפנים מהלהבה.  1.9.2
 
 
יש להצית את הגפרור לפני פתיחת ברז הגז.  1.9.3
 
 
אם צבע הלהבה שונה מן הרגיל, או שהגז משמיע זמזום או מפיץ ריח, יש לכבות את הלהבה,
לסגור את הברז הראשי ולהזמין ביקורת תקינות על ידי טכנאי גז מוסמך מטעם חברת הגז.
 
1.9.4
 
 
יש לכבות את הגפרור מיד עם הדלקת הגז ולהניח אותו בכלי המיועד לכך.  1.9.5
 
 
כבה הגפרור בטרם הוצת הגז, יש לסגור מיד את הברז.  1.9.6
 
 
את האש בכירת הגז יש להצית בגפרורים או במצית פיזו-אלקטרי בלבד.
 
1.9.7
 
 
אין להושיט יד מעל ללהבת הגז.  1.9.8
 
 
לפני הסרת הכלי מהכיריים יש לכבות את הגז.  1.9.9
 
 
יש לסגור את ברז הביטחון של הגז בגמר העבודה. לכל מערכת גז יהיה, נוסף לברז ההפעלה,
גם ברז ביטחון. למטבח יהיה ברז ראשי לכל מערכת הגז.
 
1.9.1
0
 
 
את מכלי הגז יש לאחסן מחוץ למבנה, בארון נעול ומאוורר.
 
1.9.1
1
 
 
כלי חשמל  1.10
 
בכל מקרה של קלקול כלי חשמל יש לפנות לחשמלאי מוסמך בלבד. אין לבצע תיקונים בכלי
חשמל או במכשירי חשמל אלא על ידי חשמלאי מוסמך.
 
1.10
.1
 
 
אין להשתמש בציוד חשמלי פגום.  1.10
.2
 
 
אין לגעת בכלי חשמלי המחובר לתקע בידיים רטובות או כאשר הרצפה רטובה.  1.10
.3
 
 
יש לחבר תחילה את חוט החשמל למכשיר, ורק אחרי כן להכניסו לשקע.  1.10
.4
 
 
לאחר גמר השימוש בכלי חשמלי יש לסגור את המפסק הראשי.  1.10
.5
 
 
ניקוי המכשיר ייעשה אך ורק לאחר ניתוקו ממקור הזרם.  1.10
.6
 
 
אין לעמוד במקום רטוב או לח בעת השימוש בכלי או במכשיר המחובר לזרם החשמל.  1.10
.7
 
 
אין לאפשר העברת כבלי חשמל באופן שייווצר מכשול לתנועה במטבח. כמו כן יש להימנע
מהעברת כבלי חשמל במקומות שבהם יש חשש שהבידוד של הכבלים ייפגע.
 
1.10
.8
 
 
במקרה של פגיעה על-ידי מכת חשמל יש לנתק מיד את הזרם.  1.10
.9
 
 
כלי החשמל יהיו בעלי בידוד כפול או הארקה, או מוזנים דרך ממסר פחת.
 
1.10
.10
 
 
כיבוי-אש  1.11
 
בכל מטבח יותקנו אמצעי כיבוי וגילוי, בהתאם לדרישות שירותי הכיבוי.  1.11
.1
 
 
במקרה של שרפה יש לסגור את ברז הגז הראשי ואת מפסק החשמל הראשי ולפנות את
התלמידים, והעובדים יתחילו בכיבוי השרפה, והאחראי יזעיק את מכבי-האש. רצוי שעובדי
המטבח יעברו הכשרה ותרגול בכיבוי אש ובעזרה ראשונה.
 
1.11
.2
 
 
יש להרחיק מיד כל חומר העלול להתלקח, כגון מגבות, וילונות וכו'.  1.11
.3
 
 
בשום אופן אין להשתמש במים לכיבוי של דלקה שפרצה כתוצאה מקצר חשמלי או מדלקה
של חומר נוזלי דליק (נפט, שמן וכד').
 
1.11
.4
 
 
יש לוודא שמכלי המטפים יעברו בדיקת לחץ על פי הנחיות ספק הציוד.
 
1.11
.5
 
 
עזרה-ראשונה  1.12
 
במטבח חייב להימצא ארגז עזרה-ראשונה במצב תקין, מצויד על פי דרישות מד"א, נקי
ומסודר.
 
1.12
.1
 
 
יש לטפל בנפגע מיד, להגיש לו את העזרה הדרושה ולהעבירו, אם יש צורך בכך, לתחנת
עזרה-ראשונה.
 
1.12
.2
 
 
יש לרשום במקום בולט את אמצעי הקשר לתחנת העזרה-הראשונה הקרובה ביותר.
 
1.12
.3
 
 
הפעלת מכונות  1.13
 
לא תופעל במטבח מכונה שמערכת ההנעה שלה אינה מוגנת.  1.13
.1
 
 
לפני הפעלת מכונה יש לוודא שתנועתה ותנודתה לא תפגענה בחפצים או בכלים.  1.13
.2
 
 
מכונות המונעות בחשמל יש להפעיל אך ורק בתנאים אלו:  1.13
.3
 
 
המכונה במצב תקין.  א.   
ידית ההפעלה מוגנת במעטפה מבודדת או כפתור ההפעלה עשוי מחומר מבודד.  ב.   
יש לזכור, כי חלק ממנועי החשמל מקוררים באוויר, והצטברות לכלוך בפתחי האוורור
עלולה לגרום לחימום המנוע ולשרפה. יש אפוא לנקות מנועי חשמל במברשת יבשה פעם
בשלושה חודשים, כאשר מוביל הזרם (התקע) מנותק ממקור הזרם (השקע).
 
1.13
.4
 
 
כל פעולת ניקוי במכונות כאלה תתבצע כאשר המכונות מנותקות ממקור זרם - על ידי ניתוק
התקע מן השקע או על ידי ניתוק המפסק הראשי, נעילתו או שילוט בשלט מתאים: "זהירות,
אסור להפעיל! מטפלים במכונה!"
 
1.13
.5
 
 
ניתוק קשר חשמלי ייעשה אך ורק במקום המיועד לכך (לא על ידי משיכת החוט), והידיים
והמקום שעומדים עליו יהיו יבשים.
 
1.13
.6
 
 
 
אסור להוליך כבל הזנה חשמלי למכונות המטבח, על הרצפה או לאורך הקירות, בגובה של
סירי הבישול.  
1.13
.7
 
 
מכונת קילוף  1.13
.8
 
 
יש להפעיל את המכונה בהתאם להוראות היצרן.  א.   
יש להתניע את המכונה רק לאחר פתיחת ברז המים.  ב.   
הוצאת החומר תיעשה על-ידי הרמת הידית של פתח היציאה. אין לנסות להוציא חומר
בכל דרך אחרת כשהמנוע עובד.
 
ג.   
שטיפת המכונה תוך כדי פעולת המנוע תיעשה ללא נגיעה בחלקי המתכת של המכונה.
יש לזכור, שבמכונה זו נעשות רוב הפעולות תוך כדי תנועה, ודבר זה מחייב עירנות
יתר.
 
ד.   
מכונת טחינה  1.13
.9
 
 
המכונה תוצב על בסיס יציב ותהודק אליו היטב.  א.   
לפני תחילת העבודה יש לוודא שברדיוס סיבוב הידית לא יימצאו חפצים העלולים
להיפגע.
 
ב.   
אין לדחוס חומר אל פי המטחנה אלא בעזרת אבזר עזר מיוחד המיועד לכך.  ג.   
במקרה שנטחן חומר קשה, יש לבדוק מדי פעם את שיני סכין הטחינה ולוודא שלא
יישארו בעיסה שברי מתכת.
 
ד.   
מטחנה חשמלית  1.13
.10
 
 
פעולות ההרכבה, האחזקה והשימון תיעשינה כאשר המכונה מנותקת ממקור הזרם.  א.   
אין לתקן בתיקון עצמי קלקולים במטחנה, אלא יש למסור את מלאכת התיקון
לבעל-מקצוע.
 
ב.   
יש להפעיל את המכונה בהתאם להוראות היצרן.  ג.   
אין לדחוק חומר אל תוך המטחנה ביד, אלא אך ורק בעזרת אבזר המיועד לכך. במקרה
שנטחן חומר קשה - יש לבדוק מדי פעם את שיני סכין הטחינה ולוודא שלא יישארו
בעיסה שברי מתכת.
 
ד.   
מכונה לחיתוך ירקות  1.13
.11
 
 
כל פעולות ההרכבה, האחזקה והשימון תיעשינה כאשר המכונה מנותקת ממקור הזרם.
א.   
הרכבת החלקים תיעשה בהתאם לסוג הירקות ולהוראות היצרן.
 
ב.   
במקרה של הפסקה בתהליך החיתוך, כאשר המכונה נעצרת עקב סתימה פנימית, יש
לנתק מיד את מקור הזרם, ורק אחרי כן לעשות לביטול גורם ההפרעה.  
ג.   
מערבל  1.13
.12
 
 
מנוע המערבל יותנע רק לאחר קביעת החלקים הדרושים, מילוי הסיר והעמדתו בגובה
הדרוש.
 
א.   
אין להכניס את הידיים אל סיר המערבל, אף אם המצמד מנותק.  ב.   
בגמר הפעולה יש להפסיק את פעולה המנוע, לשחרר את המצמד ורק אחר-כך לפרק את
החלקים.
 
ג.   
יש לוודא שההרכבה נעשתה כהלכה, כדי שלא יתעופף חלק.  ד.   
מכונת-יד לחיתוך לחם  1.13
.13
 
 
כל המכונות לחיתוך לחם, מכל הסוגים, אסורות להפעלה על ידי תלמידים.  א.   
יש להעדיף קניית לחם פרוס.  ב.   
על המכונה להיות במצב תקין. במיוחד חשוב שציר הסכין יהיה מהודק, כי ברפיונו
הוא עלול להשתחרר ולפגוע במפעיל.
 
ג.   
הזנת המכונה ודחיפת הלחם לחיתוך תיעשינה באמצעות לחצן מיוחד. אסור להזין את
המכונה בידיים.
 
ד.   
ניקוי ושימון המכונה ייעשו כאשר ידית הסכין סגורה.  ה.   
אסור להפעיל מכונה ללא התקן שיאפשר לה לפעול רק בתנאי שהמכסה סגור.  ו.   
מכונה חשמלית לחיתוך לחם  1.13
.14
 
 
יש להעדיף מכונה שבה סכיני החיתוך מוגנים דרך מוביל מיוחד.  א.   
הרכבה, פירוק וטיפול יבוצעו אך ורק כאשר המכונה דוממת ומנותקת ממקור הזרם.  ב.   
הזנת המכונה חייבת להיעשות אך ורק באמצעות הלחצן.  ג.   
אין לחתוך לחם בעודנו חם, ואין לדחוס שתי כיכרות בפעם אחת.  ד.   
במכונה שבה הסכינים גלויים מצדם האחורי יש להישמר גם מצדם האחורי של סכיני
החיתוך. אין לסלק פירורי לחם בעת פעולת המכונה.
 
ה.   
תנור אפייה  1.13
.15
 
 
לפני ניקוי התנור יש לנתק את מקור הזרם.  א.   
יש לנקות את התנור רק לאחר שהוא התקרר.  ב.   
אין לשפוך מים קרים אל תוך התנור בעודנו חם.  ג.   
בעת ניקוי התנור יש להימנע מהרטבת החלקים החשמליים.  ד.   
כל פתיחה של התנור בעת האפייה או הוצאת תבניות ממנו תיעשה בעזרת כריות-הגנה
או בעזרת כפפות.
 
ה.   
דלתות התנור תהיינה דלתות קפיציות.
 
ו.   
חדר-האוכל  1.14
 
חדר-האוכל ייחשב גם אולם אירועים, ויהיה מוגן בסידורי כיבוי-אש ובפתחי הימלטות,
כמתחייב באולמות.
 
1.14
.1
 
 
בכל כניסה לחדר-האוכל יהיה מקום לנטילת ידיים. מקום זה יופרד מחדר-האוכל על-ידי
קיר או על ידי מחיצה. שיפוע הרצפה ליד הברזים יבטיח ניקוז מתמיד של המים המותזים.
 
1.14
.2
 
 
בחדר האוכל יש לשמור על תאורה של 300‎-200 לוקס ועל אוורור מתאים.  1.14
.3
 
 
מרקיות המכילות נוזלים חמים תוגשנה לשולחנות על ידי עובדות מבוגרות, ובמידת האפשר
לפני כניסת התלמידים. למרקיות תהיינה ידיות מחוברות היטב.
 
1.14
.4
 
 
רצפת חדר-האוכל תהיה נקייה ויבשה.  1.14
.5
 
 
נשפך נוזל או חומר אחר בשעת הארוחה - יש לנקות מיד את המקום.  1.14
.6
 
 
אין להעמיד מכונה כלשהי, אף לא מכונה לחיתוך-לחם, בחדר-האוכל.  1.14
.7
 
 
הסדרים בחדר-האוכל  1.14
.8
 
 
המורה-התורן שיתמנה על ידי מנהל מוסד החינוך - במסגרת התורנות היומית - יהיה
אחראי לבטיחות, לסדר ולארגון בזמן האכילה בחדר-האוכל.
 
א.   
לכל כיתה יהיה מקום קבוע בחדר-האוכל.  ב.   
לכל שולחן ימונה תורן שמתפקידו לשמור על הסדר.  ג.   
סידורי הגשת האוכל יהיו בהתאם למקובל במוסד החינוכי.
 
ד.   
התלמידים המגישים אוכל חייבים להיות נקיים ולבושים בקפידה - בסינר ובכיסוי
ראש.  
ה.   
האוכל יוגש רק על שולחנות נקיים.  ו.   
יש לוודא קיום רווח בין כיסא/ספסל של שולחן אחד למשנהו.
 
ז.   
 
מורה-תורן ותלמידים-תורנים  1.15
 
במטבח הזנה שאין בו מורה לתזונה ישותפו תורנים אך ורק בשעת הארוחה ובנוכחותו של
מורה.
 
1.15
.1
 
 
המורה-התורן ידאג שהתלמידים-התורנים יהיו לבושים בגדים נקיים. אין להיכנס לחדר
האוכל ללא חולצה ומכנסיים.
 
1.15
.2
 
 
תלמיד-תורן ימלא את תפקידו רק בחדר-האוכל; הכניסה למטבח ההזנה והגישה למכונות
אסורות בהחלט.
 
1.15
.3
 
 
התלמיד-התורן יקבל את הנדרש דרך אשנב ההגשה שבין המטבח לבין חדר-האוכל.  1.15
.4
 
 
התורן יעשה רק את העבודות האלה:  1.15
.5
 
 
חלוקת המנות  א.   
הגשה לתלמידים הסועדים לפי הזדקקותם.  ב.   
אין להעסיק את התלמידים בעבודות שאינן קשורות בחלוקת מנות ובהגשתן בשעת הארוחה.
 
המורה-התורן יפקח על חלוקת האוכל על-ידי התורנים בשעת הארוחה.
 
1.15
.6
 
 
חדר-האוכל במקרה חירום  1.16
 
בכל שנה יתורגל תמרון הימלטות מחדר-האוכל.  1.16
.1
 
 
מרשם נתיבי ההימלטות יוצב בכל עת במקום בולט בכניסה לחדר-האוכל.  1.16
.2
 
 
במקרה של צורך בהימלטות יעלה המורה-התורן על הבמה או על שולחן ויארגן את
ההימלטות. היציאה תיעשה אך ורק לפי הוראותיו של המורה-התורן.
 
1.16
.3
 
 
התלמידים ישבו במקומותיהם כל עוד לא נתקבלה מהאחראי הוראה לצאת.
 
1.16
.4
 
 
חלונות חדר-האוכל יהיו מרושתים באופן שבמקרה חירום אפשר יהיה לקרוע את הרשתות
ולהימלט החוצה. אם יותקנו סורגים על החלונות, חובה שתהיה אפשרות לפתוח אותם
מבפנים.
 
1.16
.5
 
 
2. הוראת תזונה וכלכלת-הבית
 
חדר הלימוד  2.1
אישור לסדנה יינתן בתנאי שהיא ממוקמת במקום מואר, מאוורר ועם גישה נוחה ליציאת
חירום.
 
2.1.1
 
 
חדר-הלימוד חייב להיות נעול כאשר איננו בשימוש, וברז הגז הראשי ומפסק החשמל הראשי
יהיו סגורים. מפתחות החדר יימצאו אצל המורה, אצל עובדי המטבח ובמזכירות.
 
2.1.2
 
 
לתלמידים תורשה הכניסה לחדרי הלימוד אך ורק בנוכחות המורה.  2.1.3
 
 
יש להקפיד שבכל זמן העבודה יהיו מעברים פנויים לכיוון דלת היציאה.  2.1.4
 
 
יש להקפיד שהרצפה תהיה נקייה ויבשה.  2.1.5
 
 
בכל חדר-לימוד יהיה ציוד עזרה-ראשונה, ותוכנו ייבדק תקופתית על ידי המורה.  2.1.6
 
 
למערכת החשמל של חדר הלימוד יותקן ממסר מגן ברגישות של 30 מילי אמפר.  2.1.7
 
 
בכל חדר לימוד יהיה מטפה כיבוי אש במקום בולט וסמוך לדלת היציאה. המטפה ייבדק
בדיקת לחץ על פי הנחיות ספק הציוד.
 
2.1.8
 
 
ציוד וכלים בחדר-הלימוד  2.1.9
 
 
יש לאחסון בקבוקים או כלים המכילים חומרי ניקוי באריזתם המקורית בארון מיוחד
ומסומן המיועד לכך.
 
א.   
השימוש בחומרי ניקוי ייעשה עם כפפות גומי עבות להגנה על הידיים.  ב.   
חומרי המזון יאוחסנו בארון נפרד בתוך אריזתם המקורית או בכלים מתאימים
הסגורים הרמטית ומסומנים בתווית מתאימה לזיהוי תוכנם.
 
ג.   
אין לאחסן בחדר-הלימוד חומרים מתלקחים, כגון בנזין ונפט או כל חומר רעיל.  ד.   
אם משתמשים בחומרים מתלקחים לצורכי לימוד, יש להבליטם על ידי הנחתם במקום
מיוחד, מרוחקים מחומרי מזון ואש, כשהם מסומנים בתוויות בולטות ובשילוט אזהרה
מתאים.
 
ה.   
כל הציוד, ובכללו המכונות ומערכות החשמל, יעברו בדיקת מומחה מורשה פעם בשנה,
ויהיו בעלי תו תקן.
 
ו.   
אין להשתמש בכלים פגומים או שבורים, העלולים לגרום נזק ופגיעה.  ז.   
אין לתקן בתיקון עצמי קלקולים במכונות ובמערכת החשמל, אלא יש להזמין לשם כך
אנשי מקצוע המוסמכים לכך.
 
ח.   
הטיפול והשימוש בכל מכשירי החשמל וכלי העבודה במטבח יהיו בהתאם להוראות
היצרן.
 
ט.   
כלי זכוכית יאוחסנו בארונות ויימצאו בהישג ידם של התלמידים לשימוש נוח ובטוח.
 
י.   
 
הוראות למורה  2.2
המורה לחינוך תזונתי ולכלכלת-הבית יידע את התלמידים בהנחיות ובהוראות הבטיחות
בסדנת הלימוד.
 
2.2.1
 
 
הוראות הבטיחות תוסברנה לתלמידים בתחילת שנת-הלימודים ובעת השימוש בכלים
ובמכשירים השונים במהלך השנה.
 
2.2.2
 
 
רצוי להכין, בעזרת התלמידים, מוצגים וחומר המחשה להקניית כללי הבטיחות.  2.2.3
 
 
רצוי שכל מורה יבצע קורס עזרה-ראשונה, כיבוי אש ומניעת שרפות.  2.2.4
 
 
על המורה להקפיד על הופעה אסתטית ונקייה של התלמידים. בשיעורים תותר השתתפותם
של תלמידים בריאים בלבד.
 
2.2.5
 
 
אין לשלוח תלמידים מחוץ לכותלי מוסד החינוך לשם קניות או לכל מטרה אחרת.  2.2.6
 
 
אין להשאיר מכשיר חשמלי מופעל או כיריים של גז דולקים ללא השגחה.
 
2.2.7
 
 
בסיום יום העבודה יש לוודא שהמכשירים החשמליים והכיריים של הגז שהיו בשימוש
במהלך היום מנותקים מאספקת הזרם.
 
2.2.8
 
 
 
הוראות לתלמידים  2.3
התלמידים יקפידו על הופעה הולמת בסדנה:  2.3.1
 
 
לבוש: יש להקפיד על לבוש מסודר, נקי ונוח, שאינן עשוי מחומרים דליקים כמו ניילון
וכד'.
 
א.   
נעליים: הנעליים תהיינה נוחות, סגורות ובעלות סוליות שאינן מחליקות.  ב.   
שיער: השיער יהיה אסוף ומכוסה.  ג.   
תכשיטים ואבזרים: רצוי להסיר טבעות, צמידים, צעיפים ואבזרים דומים העלולים
להפריע לעבודה תקינה ולגרום לתקלות.
 
ד.   
הפעלת מכשירי חשמל וכיריים של גז על ידי תלמידים תיעשה באישור המורה ובהשגחתו
ולאחר הסבר מדויק של כללי הבטיחות לשימוש ולטיפול במכשירים.
 
2.3.2
 
 
כניסת התלמידים למחסנים טעונה אישור של המורה.  2.3.3
 
 
אלה העבודות שאין להרשות לתלמידים לבצען:  2.3.4
 
 
חיתוך לחם במכונה כלשהי (חשמלית או ידנית)  א.   
תיקון מכונות או כלי עבודה  ב.   
הרמתם והורדתם של כלים גדולים וכבדים (המכילים מעל 15 ל').  ג.   
שימוש בחומרי ניקוי חריפים וצורבים כגון חומצות, חומרים ממסי שומן וכד'.
 
ד.   

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002