תרבות 10.
סל תרבות 10.6
מופעים המאושרים על ידי ועדות
הרפרטואר של סל התרבות הארצי
2‎-10.6
מוזיקה

קהל היעד  שם המפיק/האמן  שם המופע   
כיתות א'-ו'  תזמורת סימפונית חיפה  התזמורת נוסעת  1. 
גן+כיתות א'  שטראוס מפעלי תרבות  קולות מהטבע  2. 
כיתות א'-ב'  רינה בר  סיור מוזיקלי סביב אגן הים התיכון  3. 

קולנוע


קהל היעד  שם המפיק/האמן  שם המופע   
כיתות י'-י"ב  דורון צברי  מלך הרייטינג   

מחול


קהל היעד  שם המפיק/האמן  שם המופע   
כיתות י'-י"ב  תאטרון מחול רינה שיינפלד  קרוב  1. 
כיתות י'-י"ב  נמרוד פריד  ארי ודרצ'י  2. קהל היעד  שם המפיק/האמן  שם המופע   
כיתות י'-י"ב  יוסי ברג  רק היום אני בחוץ  3. 
      "...?" (שלוש נקודות וסימן  4. 
כיתות י'-י"ב  שלומי ביטון  שאלה)   
כיתות י'-י"ב  יסמין גודר  אולם  5. 

אמנות פלסטית


קהל היעד  שם המפיק/האמן  שם המופע   
כיתות ד'-י"ב  חגי ארגוב  מפגש עם אמן  1. 
כיתות ד'-י"ב  ישראל רבינוביץ  מפגש עם אמן  2. 
כיתות א'-ו'  נועם הולדנברגר  מפגש עם אמן  3. 
כיתות ז'-י"ב       

תיאטרוןקהל היעד  שם המפיק/האמן  שם המופע   
כיתות א'-ד'  תיאטרון גושן  הסיפור של אלי   

אירועים ואישים
77. עשור למותו של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל
ביום ראשון, ג' בכסלו התשס"ב, 18 בנובמבר 2001, קיבלה ועדת השרים לענייני טקסים
וסמלים החלטה לציין עשור למותו של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל. יום הזיכרון יתקיים
ביום ראשון, ה' באדר התשס"ב, 17 בפברואר 2002.
בבתי הספר יצוין יום הזיכרון בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של מנחם בגין. במהלך יום
זה תוקדש שעת מחנך לפעילות חינוכית שתעסוק באיש ובתרומתו לעם ולמדינה.
לקראת מועד זה תישלחנה לכל בתי הספר כרזה וחוברת הסוקרת פרקים מתולדות חייו של
מנחם בגין ז"ל. הכרזה והחוברת מופקות על ידי מרכז ההסברה בשיתוף עם מרכז מורשת בגין
(ראה בסעיף 86 להלן).
דמותו ופועלו של מנחם בגין יועלו תוך הדגשת החותם המשמעותי שהוא הטביע על תהליכים
היסטוריים מימי טרום המדינה ועד ימינו אלה: בתקופת המאבק הוא פיקד על הארגון הצבאי
הלאומי (האצ"ל) ותרם רבות למאבק בשלטון הבריטי. בתפקידו כראש האופוזיציה הוא הפליא
להשתמש במילה המדוברת והפגין תרבות שיח מיוחדת במינה; התייחסותו ליריב פוליטי הייתה
מלווה בנועם הליכות, והוא היה דוגמה ומופת לפרלמנטר אופוזיציונר אקטיבי. מר בגין דיבר
ועשה דמוקרטיה. הוא כיבד את זכות האחר, והיה רגיש למצוקותיו של כל אדם באשר הוא
ופתוח לצרכיו של כל מגזר - במרכז ובפריפריה. משנבחר לראשות הממשלה ב-1977 לא שינה
מהליכותיו כלפי מתנגדיו, ואף הגדיר את מעמדו "ראשון בין שווים". אחת מגולות הכותרת של
עשייתו החברתית הייתה "פרויקט שיקום השכונות" שבו היו תושבי השכונות שותפים
לראשונה לממשלה ולסוכנות היהודית בטיפוח יישוביהם. חתימת חוזה השלום עם המצרים
וקבלת פרס נובל לשלום היו נקודת שיא בחייו של בגין המדינאי - היהודי והישראלי.
בצד העלאת אישיותו ומעשיו של מר בגין ז"ל תוקדשנה לדמותו במהלך שנת הלימודים
התשס"ב פעילויות לימודיות וחינוכיות, במשולב לתכנית הלימודים בבית הספר, תוך התאמה
לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, בנושאים האלה:
מורשת: מחתרות, עלייה בלתי ליגלית, עולי הגרדום, תנועת המרי העברית, התנועה
הציונית, הסכמי שלום, יהדות וישראליות
 
- 
דמוקרטיה: קואליציה ואופוזיציה, שיטת הממשל בישראל, המפה הפוליטית הישראלית
 
- 
תקשורת בין-אישית: סבלנות וסובלנות, אמנות הדיון והוויכוח, תורת הנאום, נימוסים
והליכות, גישור-פוליטי וחברתי
 
- 
צמצום פערים: מבנה החברה הישראלית, קליטת עלייה, קבלת השונה, שוויון
הזדמנויות, חיים בחברה רב-תרבותית.
 
- 
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם אגפי הגיל של המינהל הפדגוגי, יפיקו את הדף "על
סדר היום" שיוקדש לנושא זה. פרסום זה כולל הצעות להפעלות חינוכיות.
במהלך שנת הלימודים התשס"ב תוצענה לבתי הספר שורה של פעילויות ותכניות חינוכיות
ערכיות בזיקה לתכניות הדגל של המשרד. הכנת התכניות היא בשיתוף עם מרכז מורשת
בגין, מרכז ההסברה המינהל הפדגוגי ומינהל החברה והנוער.


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל ד"ר אילנה זיילר, מנהלת אגף א'-מוסדות
במינהל הפדגוגי, טל' 5603274‎-02.


78. "יום טבע ומירוץ ניווט"
ביום שישי, ג' באדר התשס"ב (15.2.02), יתקיים "יום טבע ומירוץ ניווט" השמיני לזכרו של
סגן יואב הרשושנים הי"ד שנפל בלבנון.
מטרות המירוץ, כפי שהן באות לידי ביטוי בפועל, הן שילוב דורות, עדות ודתות, שילוב ספורט,
טבע והכרת הארץ, גיבוש קבוצתי, הידוק הקשר בין ציבורים שונים, ובמיוחד בין נוער
לחיילים, וחיזוק המוטיבציה האישית.
האירוע יתקיים בפארק רבין (באתר מצפה הראל). היציאה לפעילויות תהיה בין השעות 9‎-8
בבוקר.
תתקיימנה פעילויות עממיות ותחרותיות. הפעילויות העממיות תכלולנה צעדת ניווט וסיור
מודרך באזור "דרך בורמה", והפעילויות התחרותיות תכלולנה ריצת ניווט לפי זמן ולפי ניקוד.
במקום יופעל גם "אוהל הידברות" שיעסוק בנושא "עם ישראל - אחדות וייחודיות" בדגש על
החינוך למורשת-תרבות ישראל.
עצרת מרכזית תחל בשעה 11 בהשתתפות אישים, קציני צה"ל, אורחי האירוע ומשתתפי
הפעילויות.


למידע נוסף ולהרשמה יש לפנות אל מתנ"ס אלקנה, טל' 9363024‎-03
ו-03‎-9362331, פקס' 03‎-9363401, וכן אל מר שילה הרשושנים,
טל' 03‎-9311420, 03‎-9362438 ו-054‎-304809, פקס' 03‎-9045940.


כנסים וימי עיון
79. כנס בנושא "עבודת החקר, עבודת הגמר ומה
שביניהן"
האגף לחינוך על יסודי בשיתוף מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית - עורך כנס למנהלים
ולרכזים פדגוגיים בבתי הספר העל-יסודיים במחוזות צפון, חיפה והמינהל לחינוך התיישבותי
באזור הצפון בנושא "עבודת החקר, עבודת הגמר ומה שביניהן - מעבודת חקר אל עבודת גמר".
הכנס יתקיים ביום רביעי, א' בניסן התשס"ב, 13 במרס 2002, בין השעות 17‎-12, במרכז
הפיס של בית הספר "אלון" בנצרת.
מטרת הכנס: להדגים למנהלים ולרכזים פדגוגיים בבתי הספר העל יסודיים התנסויות של בתי
ספר שונים בלמידת חקר והכנת עבודות גמר מההיבטים הפדגוגיים והמערכתיים.


פרטים נוספים באתר האגף לחינוך על יסודי,
www.education.gov.il/high-school .
טלפון לבירורים ולהרשמה: 03‎-6460179 ו-03‎-6460137.


תחרויות ופרסים
80. מענק הקרן לעידוד יזמות חינוכיות
הקרן לעידוד יזמות חינוכיות הוקמה בשנת התשל"א על ידי פרופ' מרסלה ברנר בסיוע ארגון
Israel Endowment Funds ,P.E.F. הקרן מיועדת לסייע בידי מורים, גננות וכלל אנשי
החינוך לנסות רעיונות חדשים בתחומי ההוראה והחינוך. הסכום המרבי שיוענק לכל יזמה הוא
6,500 ש"ח. המענק מיועד לרכישת ציוד וחומרים שהם מהותיים והכרחיים לביצוע הפרויקט
ואינם מצויים בבית הספר.
יושם דגש על בקשות המגיעות מצוותים של אנשי חינוך. הקרן תמשיך לעודד ולקבל פניות
ממורים בודדים, אך ההעדפה בשנת התשס"ג תהיה על עבודה בצוות.
בשנים האחרונות קיבלו מחנכים מענקים לביצוע פרויקטים בתחומים שונים; לדוגמה:
שנת שמיטה: שילוב מצוות, מדע וחינוך לשמירת הסביבה
 
1. 
חממת צמחים בגן הילדים
 
2. 
מרכז ללימודי חוק ומשפט
 
3. 
פעילות אסטרונומית בערבה
 
4. 
העברית והערבית: שפות אחיות
 
5. 
שילוב טכנולוגיה מתקדמת בהוראת ציור ואמנות
 
6. 
אנגלית בצוותא - הורים וילדים
 
7. 
חינוך לאזרחות פעילה.
 
8. 
רשאי לפנות אל הקרן כל מחנך השואף לחדש ולשפר את דרכי ההוראה, לחפש דרכים להעשרת
עולמו של התלמיד ולהשיג תוצאות חינוכיות טובות יותר. יזמים שהפעילו בעבר פרויקטים
בסיוע מענק הקרן מוזמנים גם הם להציע תכניות להרחבת הפרויקט מעבר למסגרת החינוך
המצומצמת.
המעוניינים להציע פרויקטים לביצוע בשנת הלימודים התשס"ג יפנו לשם קבלת טופס בקשה אל
אתר האינטרנט של הקרן לעידוד יזמות חינוכיות:
www.keren-yozmot.org.il.
אפשר להגיש מועמדות לקרן עד יום רביעי, י"ט באייר התשס"ב, 1.5.02, לכתובת זו:


הקרן לעידוד יזמות חינוכיות, ת"ד 4047, ירושלים 91040, פקס' 5634687‎-02.


81. פרס קורצ'אק לקידום העצמת תלמידים בבית-
הספר
משנתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק מדגישה את הצורך במתן כבוד לילד ובהכרה של היותו
אדם בכל עת. פרס קורצ'אק יינתן זו השנה השלישית במטרה לקדם את העצמת התלמידים
ואת חינוכם לקראת תפקידם כאזרחים פעילים ומועילים בחברה הישראלית הדמוקרטית.
הפרס יוענק לבית-ספר שבעבודתו החינוכית יש הלימה עם תפיסתו החינוכית של קורצ'אק
בבחינת מעמדם של התלמידים המתחנכים במוסד, על פי המדדים האלו:
התלמידים שותפים לצוות החינוכי בכל הקשור באורח החיים בבתי-הספר.
 
- 
בבית-הספר יש פעילות של מוסדות ייצוגיים של חברת התלמידים, כגון מועצת תלמידים
וועדותיה, עיתון תלמידים חופשי וכיוצא בזה.
 
- 
התלמידים משתתפים בדיונים הקשורים בתכנית הלימודים.
 
- 
מערכת היחסים בבית הספר מבוססת על ערכים של הגינות וכבוד הדדי בין צעירים
למבוגרים וקיימת הקפדה על שמירת זכויותיהם של התלמידים.
 
- 
בבית-הספר קיימת פעילות של תלמידים למען תלמידים.
 
- 
התלמידים מעורבים ותורמים לנושאים בעלי חשיבות בחיי הקהילה והמדינה.
 
- 
למוסדות על יסודיים (לחטיבות ביניים ולחטיבות עליונות) יש ייצוג של חברת התלמידים
במועצות נוער עירוניות, מחוזיות וארציות.
 
- 
הפרסים יוענקו השנה לבית ספר יסודי, לבית ספר על-יסודי (חט"ב או חט"ע) ולמוסד פנימייתי
בטקס חגיגי בחנוכה התשס"ג, ויועמדו לרשות מועצת התלמידים לשם קידום פעילותה של
חברת התלמידים.
בתי ספר שזכו בפרס בשנים התש"ס והתשס"א אינם רשאים להגיש את מועמדותם.
ועדות הפרסים תורכבנה מאנשי חינוך באגודת קורצ'אק ומנציגי מועצת התלמידים הארצית.
המועד אחרון להגשת המועמדות הוא ב' בניסן התשס"ב, .15.3.02


מוסדות חינוך המעוניינים להגיש מועמדות יפנו אל האגודה ע"ש יאנוש קורצ'אק,
רח' ארלוזורוב 102, תל-אביב 62097, טל' 03‎-5228696, פקס' 03‎-5231480.פעילויות מיוחדות
82. ביקור ב- Simסנטר בתעשיידע
תלמידי בתי הספר מוזמנים לביקור ב-simסנטר בתעשיידע - ארבע שעות של חוויה
אינטראקטיבית המעניקה היכרות והבנה של עולם התקשורת.
הפעילות נתמכת על ידי ציוד מתקדם ומדריכים מיומנים ומתבצעת בהתאם לגיל התלמידים.
יום הפעילות כולל את הסדנאות האלה:
מבוא לתקשורת
 
- 
טכנולוגיה סלולרית
 
- 
שירותים מתקדמים
 
- 
עיצוב, שיווק ופרסום.
 
- 


להזמנות יש לפנות אל תעשיידע ת"א, טל' 03‎-5198766 ו-03‎-5198760.
בהזמנת 8 ימים ומעלה יינתן חינם יום תקשורת בבית הספר בשיתוף תחנת רדיו.


83. פעילויות של מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי
ירושלים
פעילות בנושא "כרטיס הביקור של מדינת ישראל - מנורת הכנסת"
מנורת הכנסת היא יצירת אמנות ייחודית שמשולבים בה 29 תבליטים ובהם מאורעות,
אישים, תנועות ועיקרי אמונה האמורים לסמל את נקודות הציון המשמעותיות ביותר
בתולדות העם היהודי ב-4000 שנות קיומו.
את הפעילות אפשר לבצע בכיתות על ידי שימוש בתצלום איכותי של המנורה שהופק
במיוחד לצורך הפעילות, והוא מעין מנורת כנסת כמעט בגודל טבעי.
הפעילות מעלה לדיון סדרה של נושאים:  
1. 
מדוע נבחרה המנורה דווקא כרקע לכל האירועים?     
מהו טיבו של הארגון המסוים של האירועים במנורה? ומהי משמעותם של
האירועים שנבחרו?
 
   
כיצד עיצב האמן את האירועים מבחינה אמנותית? כיצד עיצוב זה מלמד על תפיסת
עולמו?
 
   
מה דעתכם על בחירתו של האמן?     
ולבסוף - מנורה זו, המסמלת את האירועים החשובים בתולדותיהם לדעת האמן,
היא כבר בת 45 שנה. האם יש מקום ל"עדכונים" בה כיום?
משך הפעילות כשעה וחצי. המחיר: 400 ש"ח לכתה + נסיעות.
 
   
פעילות בנושא "מעבר לחומה - חלון לעולם החרדי"
קיטוב חברתי, שנאה וחוסר אחדות מאפיינים את החברה הישראלית של ימינו. מתוך
הבנה כי חלק גדול מאותה שנאה נוצר עקב בורות רבה נבנתה התכנית "מעבר לחומה"
המאפשרת הצצה עניינית ובהירה לעולם החרדי של היום.
התכנית מאפשרת התבוננות בעולם השונה והלא מוכר של החברה החרדית תוך ניסיון
להבין את העולם הייחודי הזה על אורחותיו הנראות משונות ולעתים מרגיזות את מי
שאינם נמנים עליו.
התכנית כוללת את הקרנת סרט הווידיאו "מעבר לחומה" שהופק על ידי מרכז רחל ינאית
בן צבי. הסרט מציג כמה נושאים משמעותיים: היחס לחילוניים, חיי המשפחה, היחס
למדינה ועוד. בתום הצפייה בסרט נערך דיון בנושאים שהועלו במהלכו. הדיון מונחה על
ידי מדריכי המרכז ומלווה בדפי מקורות העוסקים בנושאים שונים: הסיבות להסתגרותו
של העולם החרדי ויחסו לתקשורת, לנשים ולגיוס לצבא.
לכיתות ירושלמיות אפשר לתאם מפגש עם משפחה חרדית. מפגש בלתי אמצעי זה יוצר
דינמיקה מעניינת של שאלות ותשובות ומעניק ליום כולו אופי אישי ומרתק.
משך הפעילות כשעה וחצי. המחיר: 400 ש"ח לכיתה + נסיעות (אם מקיימים פגישה עם
משפחה חרדית, יש תוספת במחיר).
 
2. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי ירושלים,
טל' 6271155‎-02, פקס 6274352‎-02,
דוא"ל ,mribz@homail.co.il אינטרנט www.YBZ.ORG.JL .פרסומים
84. הספר "מדריך להקמה, אחזקה וטיפול בבעלי חיים בפינות חי ובמוסדות
חינוך"
ספר ההדרכה מיועד לסייע למורים, למרכזי פינות החי ולשאר העובדים במוסדות החינוך
המעוניינים להקים פינת חי או המטפלים בפינת חי במסגרת פעילותם החינוכית בבית הספר.
הספר נכתב על ידי צוות היחידה לייעוץ ולהדרכה בנושא בעלי חיים במערכת החינוך, בשיתוף
הפיקוח על מדעי החיים והחקלאות ומדעי הסביבה וגורמים נוספים במשרד החינוך.


אפשר לרכוש את הספר באמצעות החווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה
בירושלים באחת משתי הדרכים האלה:


א. פנייה בכתב בצירוף המחאה לפקודת החווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה
בירושלים על סכום של 30 ש"ח. כתובת החווה: רחוב יהודה 37, ירושלים
93184.
ב. פנייה בטל' 6714908‎-02.
85. יד יצחק בן-צבי - ספרים חדשים וכתבי-עת
עת-מול 160 (טבת התשס"ב), עיתון לתולדות ארץ-ישראל ועם ישראל,
בעריכת חנה עמית
התוכן  
1. 
מלחמת בתי החולים - על הרקע להקמת בתי חולים יהודיים בירושלים/שפרה
שוורץ
 
-   
כולו אומר כבוד - תיאור בית החולים שערי צדק בעת בנייתו / זלמן בן-טובים
(מתוך לוח א"י)
 
-   
לחפש בנרות - על נרות חרס עתיקים / מלכה הרשקוביץ  -   
הביאו את אירופה לתל אביב - על הצייר פאול קור / דוד טרטקובר  -   
עלייתו ונפילתו של מלך הכרמל - על ניסן רוטמן / עופר רגב  -   
איך לאמור זאת בעברית? - על גננת עברייה בעקבות מכתב מלפני 90 שנה /
סמדר ברק
 
-   
על המפה - מפות עבריות עתיקות / אריאל תשבי  -   
עת-בול - שרה, המלכה היהודייה של בולגריה / מרדכי ארבל  -   
עת-מה - חידת חמיצר.
 
-   
קתדרה 102 (טבת תשס"ב), רבעון לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, בעריכת
עלי יסיף, משה ליסק, דוד רוזנטל ויהושע שוורץ
התוכן
 
2. 
איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני/דוד גודבלט  -   
על הקרקוט הנעלם של איליה קפיטולינה/יוסף פטריך  -   
"כשלג בקיץ": מוצר תענוגות בארץ-ישראל ובסוריה/זהר עמר  -   
הרעות של "השומר הצעיר": נפשיות וחלוציות בא"י תרע"ט-תרפ"ג/יעל
ויילר
 
-   
אנדרטת "עבודה והגנה" בחולדה/נירית שלו-כליפא  -   
התיישבות חיילים בא"י לאחר מלחמת העולם השנייה/מאירה יעקבא  -   
הכבוד האבוד של השופט העליון: פרשת אי-מינויו של השופט גד פרומקין
לבית המשפט העליון בישראל (חלק שני)/
נתן ברון  
-   
משולחן עבודתו של מחבר דברי הימים/צפורה טלשיר  -   
על נשים וחקר נשים/ירון בן-נאה.
 
-   
גבולות עשנים - עיונים בתולדות מדינת ישראל, 1967‎-1948, מאת מרדכי
בר-און (בשיתוף המרכז למורשת בן-גוריון)
בספר כונסו 14 מאמרים, פרי מחקריו של מרדכי בר-און שראו אור במשך חמש עשרה
השנים האחרונות בפרסומים אקדמיים שונים. המאמרים עוסקים בקורותיה של מדינת
ישראל בעשרים שנותיה הראשונות ועודכנו לאור רבבות מסמכים שנחשפו לאחרונה בפני
החוקרים.
בספר ארבעה שערים: הראשון עוסק בסוגיות מתודולוגיות ובזיכרון הקולקטיבי של
התקופה, השני עוסק בשבע השנים הראשונות ובמלחמות הגבול, השלישי מתמקד
בסוגיות שונות הקשורות במלחמת סיני, והרביעי עוסק בעשור השני ומתחקה על חלק
מהתהליכים שהובילו למלחמת ששת הימים.
 
3. 
הקרמיקה הארמנית של ירושלים, שלושה דורות, 2000‎-1919, מאת נורית
כנען-קדר
(בשיתוף מוזיאון ארץ-ישראל)
בקוחטיה שבתורכיה, מולדתם של אמני הקרמיקה הארמנית, פרחה תעשיית קרמיקה
מיוחדת, שמאז המאה ה-י"ח בלטו בין יוצריה האמנים הארמנים. כמניין מהם הגיעו
בראשית המאה ה-20 לירושלים, וביניהם שלוש המשפחות - אוהניסיאן, בליאן
וקרקשיאן - שפיתחו אמנותם בעיצוב קרמיקה ארמנית, אמנות המתקיימת עד ימינו אלה.
הספר, המופק בפורמאט אלבומי מהודר, משלב בתוכו עשרות תמונות צבע מרהיבות של
יצירות האמנות הארמנית, חוקר את התפתחותה של אמנות זו בירושלים, דן בפטרוניה,
מנתח את הסמלים ואת הציורים שהם מוטיבים מרכזיים בה, ומבאר לקורא יצירות
בולטות המעטרות בניינים, כנסיות, מבני ציבור ואף רהיטים וחפצי נוי.
 
4. 
שלם - כרך שביעי, מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי, בעריכת
יוסף הקר
מגמתו של קובץ מחקרים זה הוא להרחיב ולהעמיק את חקירת היישוב היהודי
בארץ-ישראל בפרק הזמן שלאחר הכיבוש המוסלמי ועד ימי הקמת המדינה. בתקופה זו
ארץ-ישראל נשלטת על ידי גורמים שונים ועוברת מיד ליד פעמים רבות, ואין זהות במצב
האתני, המדיני, הכלכלי והביטחוני בפרקי הזמן השונים. מטרת הקובץ לקדם את
מחקרה של ארץ-ישראל. כותבי המאמרים באים מדיסציפלינות שונות, והתמחותם
בתחומיהם מאירה ומעשירה את הנושאים הנדונים מזוויות ראייה שונות ועל יסוד
מקורות מגוונים.
מחברי המאמרים הם משה גיל, אברהם גרוסמן, יוסף יהלום, משה אידל, מירון מ'
וינשטיין, שלמה ז' הבלין, יוסף הקר, רונית מרוז, יעקב ברנאי, אריה מורגנשטרן, יהודה
רצהבי, יוסף טובי ויעקב צור.
 
5. 


אפשר לרכוש את הספרים ב"יד יצחק בן-צבי", ת"ד 7669, ירושלים, טל'
5398833‎-02, פקס' 5638310‎-02, דוא"ל Yadbz@h2.hum.huji.ac.il ,
אינטרנט http://ybz.org.il .


86. פרסומי מרכז ההסברה
מנחם בגין
בד' באדר התשנ"ב, 9.3.92, נפטר מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל, מפקד האצ"ל בשנות
המאבק להקמת המדינה, מנהיג תנועת החירות והליכוד, חותם השלום עם מצרים.
ב-ה' באדר התשס"ב, 17.2.02, יצוין יום השנה העשירי למותו של מנחם בגין. שירות
הפרסומים במרכז ההסברה מציע את הפרסומים האלה:
 
1. 
מנחם בגין - חוברת הסוקרת את חייו ואת פועלו של מנחם בגין, מאת יוסף
אחימאיר. בחוברת 32 עמ', והיא כוללת תצלומים. מחיר החוברת 10 ש"ח.
 
1.1   
מנחם בגין - כרזה צבעונית הנושאת את דיוקנו של מנחם בגין, תצלומים של תחנות
בחייו ומאמרותיו. גודל הכרזה 50 ס"מ, ומחיר החוברת 10 ש"ח.
 
1.2   
נשיאי המדינה וראשי הממשלה - אוגדן תצלומים ועלונים, ערכה המכילה את
תצלומי האישים ועלונים הסוקרים את תולדות חייהם ואת פועלם. מחיר האוגדן 50
ש"ח.
 
1.3   
120 שנה לעלייה הראשונה
ב-6.2.1882 הוקמה בחרקוב שבדרום רוסיה אגודת ביל"ו ("בית יעקב לכו ונלכה"),
שמטרתה הייתה לעלות לארץ ולהקים מושבות שיתופיות.
ב-15.2.1896 נוסד בית הספר החקלאי "מקווה ישראל" על ידי חברת "כל ישראל
חברים".
בי"ט באדר א' תרס"ה הוקם בלונדון בנק אנגלו-פלשתינה כמכשיר כספי לפעילות
המדינית-כלכלית של ההסתדרות הציונית העולמית, ומ-1951 הוא נקרא "בנק לאומי
לישראל".
אירועים אלה ואחרים מופיעים בפרסומים האלה:  
2. 
אתרי התיישבות - מדריך לאתרים, למבנים ולמוזיאונים של תקופת היישוב
ומלחמת העצמאות. כל ערך כולל רקע היסטורי, דברי הסבר על האתר, מידע
למבקרים ותצלום צבעוני. בספר 224 עמ'. ומחירו 35 ש"ח.
 
2.1   
מבחר ערכים בתולדות הציונות - מהדורה חדשה ומורחבת, בליווי תצלומים,
מאת ננה שגיא ונורית ברוורמן. בספר 177 עמ', ומחירו 35 ש"ח.
 
2.2   
מפי ראשונים - לקט זיכרונות, קטעי יומנים, תעודות ושירים בליווי מבואות
ונקודות הדגש למורה, בהכנה.
 
2.3   
סיורים בעקבות העלייה הראשונה - 12 הצעות לסיורים בעקבות העלייה
הראשונה, מן הצפון ועד לדרום, כולל רקע היסטורי, מסלול סיור והצעה לאתרי
ביקור נוספים. בהכנה.
 
2.4   
יום תל-חי
בי"ב באדר, 24.2.02, יחול טקס האזכרה הממלכתי ליוסף טרומפלדור ולחבריו בתל-חי.
אירוע זה נדון בחוברת הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה שמחירה 5
ש"ח.
 
3. 
יום שחרור אילת
בט' באדר, 21.2.02 ייערך הטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת. אירוע זה נדון
בפרסומים האלה:  
4. 
מלחמת העצמאות - מחיר החוברת 5 ש"ח.  4.1   
מלחמת העצמאות - סדרת כנסים. מחיר החוברת 5 ש"ח.
 
4.2   
תיקון טעות
בחוזר "הודעות ומידע" סב/2 התפרסם מחיר מוטעה לאוגדן "אנחנו והמים", והרי הפרטים
המתוקנים:
אנחנו והמים - ערכה ובה 21 לוחות צבעוניים (29 ס"מ) העוסקים במים בישראל,
מקורותיהם, מפעלי מים וחיסכון במים; מפת הולכת המים; חוברת "משק המים בישראל";
הצעות הפעלה למורים; קלטת וידיאו "טיפת מחשבה"; חוברת הצעות לסיורים בנושא המים.
הכול ארוז בתיק מיוחד וניתן לשימוש חוזר. לבתי ספר יסודיים ניתן עותק ראשון חינם. מחיר
האוגדן 150 ש"ח.


את הפרסומים אפשר לרכוש במשרדי מרכז ההסברה:


ירושלים: רח' כנפי נשרים 15, מ' 95464, טל' 6517588‎-02 ו-6535597‎-02,
פקס' 6517625‎-02
תל-אביב: רח' קפלן 2, מ' 64734, טל' 6962618‎-03, פקס' 6917488‎-03
חיפה: מגדל הנביאים, רח' כורי 2, ת"ד 4136, מ' 33045, טל' 8622361/2‎-04,
פקס' 8620991‎-04
באר-שבע: רח' התקוה 4, קרית הממשלה, מ' 39848, טל' 6264387‎-08, פקס'
6264390‎-08.
87. פרסומים חדשים של המועצה לשלום הילד
השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל 2001" (בעברית 420 עמודים)
זוהי מהדורה עשירית מורחבת ועדכנית של השנתון. השנתון הוא היחיד מסוגו בארץ
ובעולם, והוא מאגד בתוכו נתונים על ילדים בגיל 17‎-0 מכל קבוצות האוכלוסייה, על
מגוון תחומי חייהם. בשנתון 15 פרקים, ביניהם פרקים על ילדים וחינוך, ילדים עולים,
ילדים ותנאי גדילה, ילדים ופנאי, ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ילדים עוברי חוק,
השוואה בינלאומית ועוד. כמו כן אפשר למצוא בספר פילוח של נתונים רבים לפי מקום
מגורי הילד ברבים מן הפרקים.
השנתון משמש בסיס נתונים לעיצוב מדיניות ולקבלת החלטות הקשורות לחיי ילדים וכן
כלי עבודה לאנשי מקצוע שתחום עבודתם הוא עם ילדים.
מחיר הספר 110 ש"ח. הנחה תינתן לרכישה מרוכזת.
 
1. 
השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל 2000" בתרגום לאנגלית (442 עמודים)
מחיר הספר 110 ש"ח. הנחה תינתן לרכישה מרוכזת.
 
2. 


פרטים נוספים בטל' 6780606‎-02.


בריאות
88. ערכות לאיתור ולזיהוי של נוער בסיכון
משרד הבריאות, בשיתוף עם משרד החינוך ועם משרד העבודה והרווחה, הכין סדרת ערכות
מקצועיות המאפשרות לימוד עצמי וקבוצתי ומטרתן לסייע בידי העובדים עם ילדים ועם נוער
לאתר ולזהות נוער בסיכון.
הסדרה כוללת -
ערכת הדרכה למניעת אובדנות בני נוער;
 
1. 
ערכה לאיתור ולזיהוי של הפרעות קשב וריכוז אצל בני נוער;
 
2. 
ערכה לאיתור ולזיהוי הפרעות אכילה אצל בני נוער.
 
3. 
הערכות כוללות חוברות ללימוד, שקפים לעבודה בצוות וקלטת הדרכה.


את סדרת הערכות אפשר לרכוש (ללא יכולת הפרדה) תמורת 600 שקלים במשרד
הבריאות, שירותי בריאות הנפש, טל' 5681232‎-02.טיולים וסיורים
89. "חודש ירוק בגלבוע" - עידוד הטיולים בגלבוע
המועצה האזורית גלבוע, בשיתוף מינהלת הטיולים במשרד החינוך, נערכת לעידוד הטיול
בגלבוע.
הפריחה בהר בתקופה שבין אמצע חודש פברואר לסוף חודש מרס היא בשיאה, בדגש על אירוס
הגלבוע.
כדי לעודד את מערכת החינוך לטייל באזור המועצה האזורית דואגת לתגבור האבטחה בהר
באמצעות נוכחות קבועה של כוחות משמר הגבול ומתנדבים באזורי טיול, בחניונים ובתצפית.
אין בכך כדי לפטור מתיאום ומליווי חמוש, אך יש בכך כדי לעבות את תחושת הביטחון
למטיילים באזור.
במהלך המבצע תערוך המועצה שני מפעלים ייחודיים:
צעדת הגלבוע: הצעדה תיערך ב-כ"ד-כ"ה באדר התשס"ב, 9‎-8 במרס, ויומה הראשון,
יום שישי (כ"ד באדר, 8 במרס), מיועד למוסדות חינוך.
 
1. 
"תלמידים מזדהים עם הגלבוע": יום ההזדהות יהיה בארגון אגף החינוך במועצה
וייערכו בו טיולים מודרכים בהר ולמרגלותיו.
 
2. 


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל המועצה האזורית גלבוע, אגף החינוך,
טל' 6533258‎-04.מוזיאונים ואתרים
90. מוזיאון העלייה הראשונה ע"ש משה ושרה אריזון בזכרון יעקב
מוזיאון העלייה הראשונה שוכן במבנה מרשים ששימש בית הפקידות בתקופת הברון רוטשילד.
המוזיאון מנציח את ראשית ההתיישבות הציונית וממחיש את תולדות העלייה הראשונה בארץ
ישראל. המסר החינוכי והציוני מועבר באופן חווייתי באמצעות תצוגה אורקולית וסרט מסכם
באודיטוריום.
פעילויות חדשות במוזיאון
"יומן מסע" - פעילות אמנותית, לכיתות א'-ו'
 
א. 
"דמויות מספרות" - מפגש עם פסליה של אורה רוזנצוויג, המוצגים במוזיאון, דרך
פעילות יצירה, לגילאי גן חובה וכיתות א'-ג' או לכיתות ד'-ו'
 
ב. 
"סדנת דרמה" - הצגת סצנות מחיי היום-יום במושבה, לכיתות ג'-ט'
 
ג. 
"חידון התמצאות במפה" - פעילות תוך כדי סיור במוזיאון, לכיתות ג'-ו'
 
ד. 
"פגוש את העיתונות" - הכנת עיתון מתקופת העלייה הראשונה, לכיתות ה'-ח'
 
ה. 
"דיונים ודילמות" - פעילות שבה התלמידים מכירים את הקשיים ואת הבעיות שחוו
אנשי העלייה הראשונה, לתלמידי תיכון
 
ו. 
"סיפור ממקור ראשון" - פגישה עם אזרח ותיק, בן למייסדי המושבה, לכל הגילאים
 
ז. 
סיור במוזיאון ובדרך היין - הצגת המוזיאון כמודל וסיור באזור המשוחזר של
המושבה זכרון יעקב, לתלמידי תיכון ולמבוגרים.
 
ח. 

ימי ושעות ביקור
ימים א', ב', ד' ו-ה': 16‎-9; ימי ג': 18‎-9; ימי ו': 13‎-9.
הדרכה לקבוצות בתיאום מראש.


פרטים נוספים בטל' 6294777‎-04 ובפקס' 6294224‎-04. כתובת המוזיאון:
הנדיב 2, זיכרון יעקב.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002