ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת
הלימודים התשס"ג - תיקון טעות בנספח ב של סעיף 3.10‎-1
3.10‎-2
בסעיף 3.10‎-1 של חוזר "הודעות ומידע" סב/5 נפלה טעות בנספח ב, "לוח
דרגות
ההנחה - התשס"ג". להלן הנספח שוב, בצורתו המתוקנת:
לוח דרגות ההנחה - התשס"ג
   דרגת התשלום (ב-%)  הכנסה חודשית לנפש 
  10  996‎-0 
  20  1078‎-997 
  30  1169‎-1079 
  40  1256‎-1170 
  50  1366‎-1257 
  60  1432‎-1367 
  70  1520‎-1433 
  80  1665‎-1521 
  90  1699‎-1666 
  100  1700 ומעלה 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002