תכניות לימודים 9.
תכניות מיוחדות 9.14
"תיירות זה העניין" - קהילות חינוכיות
מקדמות תיירות בישראל - תכנית מתווה
לבתי הספר היסודיים
1‎-9.14
משרד התיירות ומשרד החינוך הפעילו בכמה יישובים בארץ תכנית ניסויית המעודדת למידה
ואזרחות פעילה בתחום התיירותי. זאת מתוך אמונה כי העיסוק בנושא יתרום -
לחיזוק הקשר של הלומדים לארץ, לאתריה, לנופיה, למורשתה ולתושביה
 
 
לטיפוח התנהגות חיובית של הלומדים לתיירים המבקרים בארץ
 
 
לפיתוח המעורבות החברתית וכישורי היזמות של התלמידים.
 
 
בעקבות ההתנסות בתכנית של משרד התיירות ושל האגף לחינוך יסודי במשרדנו, באמצעות
בתי הספר שנטלו חלק בהפעלתה, הכינו משרד התיירות וכן האגף לחינוך יסודי והאגף לתכנון
ולפיתוח תכניות לימודים במשרדנו מתווה המציג את התפיסה החינוכית-ערכית לצד מודלים
אינטגרטיביים יישומיים.
המתווה "תיירות זה העניין" עשוי לסייע לבתי הספר המעוניינים בבניית תכנית לימודים
בית-ספרית בגישה מערכתית המשלבת, בין השאר, חינוך לתיירות, חינוך לחיים בחברה, חינוך
ליזמות ולימודי גיאוגרפיה ומולדת, חברה ואזרחות.
בתי הספר המעוניינים לקבל את תכנית המתווה ולהשתתף בימי עיון שייערכו
בנושא מוזמנים לפנות אל אושרת, האגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, טל' 5603270/1‎-02. אפשר למצוא את התכנית גם באתר
האינטרנט
www.education.gov.il/yesodi .
סיוע של משרד התיירות יינתן ברמה היישובית ליישובים/לערים תיירותיים.
אפשר לפנות למשרד התיירות, האגף להכשרה מקצועית בתיירות,
טל' 5678703/2‎-02, אתר האינטרנט http://www.tourism.gov.il/tourHEB .
 
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002