אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
הסדרי הזנה בבתי ספר ובגני ילדים 27‎-2.2
 
1 במרס 2002
 
  תאריך
תחולה
 
הרחבת סעיף 2.2‎-16
בחוזר הוראות הקבע
סא/1(א) וסעיף 2.2‎-20
בחוזר הוראות הקבע
סא/5(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת
הפרסום
  


להסדרי ההזנה בגני הילדים ובבתי הספר שותפים ההורים, הרשות המקומית, בעלות המוסד החינוכי
והנהלתו.
יש לתאם בין כל השותפים האלה ולהגיע להסכמה ביניהם לגבי גורם ההזנה, אופן ההתארגנות להזנה,
הזמן המוקצה לארוחה, מקום האכילה וההשגחה והפיקוח על התלמידים בשעת הארוחה ולהיערך
כיאות לשמירה על הניקיון ועל התברואה ולפינוי הפסולת.
ההתקשרות לצורך הזנה עם קבלן הסעדה ("קייטרינג") תיעשה אך ורק עם גורם מורשה בעל רשיון יצרן
ממשרד הבריאות ורשיון עסק מהרשות המקומית שהוא פועל בה, וכן תעודת כשרות של הרבנות
המקומית.
לביצוע ההתקשרות יעבירו מנהלי בתי-הספר או הגננות לווטרינר הרשותי את שם הקבלן/הספק לצורך
קבלת הסכמתו ואישורו להתקשרות. לא יתירו מנהלי בתי הספר או הגננות התקשרות שלא עם קבלן
מורשה.
אגף החינוך ברשות המקומית יידע את הווטרינר הרשותי מה הם המוסדות שמתקיימת בהם הזנה
מאורגנת כדי לאפשר פיקוח תברואי נאות במקומות אלה.


לפרטים אפשר לפנות את הגב' עירית ליבנה, הממונה על תחום הבריאות בחינוך,
טל' 5603451‎-02.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002