ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
התקנת מזוזות בחדרי הלימוד במוסדות החינוך 3.7-22
 
1 במרס 2002
 
  תאריך תחולה 
רענון
 
  מטרת הפרסום  


על מנהלי מוסדות חינוך יהודיים ומנהלי רשויות חינוך להקפיד על קביעת
מזוזות בפתחי החדרים
כמקובל בדיני ישראל וכנהוג במשרדי הממשלה.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל
הפדגוגי,
טל' 5604029‎-02, או אל מר ניסים אליקים, סגן מנהל המינהל
לחינוך דתי,
טל' 5604103‎-02.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002