חוזר זה מבוטל
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
ביצוע רענונים בנושאי ביטחון ושעת חירום 5.4‎-4
 
1 במרס 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  במסגרת היערכות המוסד החינוכי בנושאי ביטחון ושעת חירום
מחויבים בעלי התפקידים לבצע רענונים בתחומים שהם מופקדים
עליהם.
 
1. 
את הרענונים/ההשתלמויות/הכנסים אפשר לבצע במהלך שנת
הלימודים, בשעות הלימודים.
 
2. 
כל בעל תפקיד רשאי להשתתף בשתי פעילויות בשנה (בתחילת השנה
ולפני תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך).
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר שאול יגיל, מנהל אגף שעת חירום,
טל' 02‎-5603001/2.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002