אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
הפעלת תכניות למניעת איידס 2‎-2.2
מחלת האיידס פוגעת באוכלוסיית העולם כולו וגם בישראל, ויש לעשות כל מאמץ כדי למנוע את
התפשטותה. למרות הטיפול התרופתי המשולב ("קוקטייל") הניתן היום לחולי איידס והגורם לשיפור
משמעותי באיכות חייהם ובמשכם - עדיין לא פותח חיסון נגד המחלה.
אי-לכך הדרך המרכזית, לפי שעה, לעצירת התפשטות המחלה ולהצלת חיי אדם היא דרך חינוך
והסברה. מערכת החינוך רואה את עצמה שותפה במאמץ החברה לעצירת התפשטות המחלה וכן לשינוי
היחס כלפי נשאי איידס וחולים באיידס החיים בקרבנו. מטרות אלו מקודמות באמצעות תכניות
חינוכיות-מניעתיות המופעלות בבתי-הספר בנושא חינוך מיני ומניעת איידס.
מתוך סקר של הפעלת תכניות בחינוך מיני שנערך בבתי-הספר הממלכתיים במגזר היהודי בסוף שנת
הלימודים התש"ס עולה כי כ-2/3 מכלל התלמידים בבתי הספר העל-יסודיים עסקו בנושא. תוצאות
הסקר מראות כי יש מקום לשיפור וכי עלינו לדאוג שכל התלמידים במערכת החינוך העל-יסודית
ייחשפו לנושא ויהיו מודעים לסיכונים הקשורים במחלת האיידס, וזאת במסגרת תכנית רחבה העוסקת,
בין היתר, בהתנהגות מינית אחראית.
עקרונות התכנית למניעת איידס בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מפורטים בחוזר הוראות הקבע
תשס/2(א), סעיף 2.2‎-13, "תלמידים נשאים או חולים באיידס". בסעיף זה
מפורטים גם נוהלי ההתייחסות של מערכת החינוך לתלמיד נשא איידס או חולה באיידס, החוק בנושא
איידס והמרכזים הרפואיים המטפלים באיידס.


פרטים על הדרכה והשתלמויות בנושא וכן דפי מידע לנוער על איידס בעברית,
בערבית וברוסית אפשר לקבל במשרד החינוך, שפ"י, היחידה לחינוך מיני ולחיי
משפחה, טל' 02‎-5603235/6, פקס' 02‎-5603256.
הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002