אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
היום הבינלאומי ללא עישון במערכת החינוך- פעילות ותחרות
פרסים
1‎-2.5
היום הבינלאומי ללא עישון יתקיים השנה בארץ ביום ג', ט"ז בסיוון התשס"ב, (28.5.02). מערכת
החינוך נערכת לקראת יום זה באחריות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי ובשיתוף המחלקה לבריאות
במשרד, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי
למניעת עישון, משרד הבריאות - המחלקה לחינוך לבריאות ושירותי בריאות כללית - היחידה
לקידום בריאות.
מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים למניעת העישון.
 
1. 
לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות -
1. לשירות הפסיכולוגי-הייעוצי, משרד החינוך, היחידה לתכניות למניעת סמים,
 פקס' 5603256‎-02;
2. לאגודה למלחמה בסרטן:
 א. לקבלת חומר הסברה באופן מרוכז לכיתה: טל' 5719577‎-02
 ב. להזמנת הרצאות ממדריכים וממומחים בנושא מניעת נזקי העישון:
פקס' 5719578‎-03, האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7,
גבעתיים 53103
 ג. לקו הפתוח בנושא הגמילה מעישון, טל' 688‎-885‎-800‎-1;
3. למשרד הבריאות, למחלקה לחינוך לבריאות: פקס' 6235399‎-02
4. לאתר בנושא עישון ונוער: www.smoky.co.il
.
 
 

תחרות פרסים
לקראת היום הבינלאומי ללא עישון תתקיים תחרות פרסים בין בתי הספר שיפעילו תכניות
ייחודיות בנושא העישון. התחרות תתקיים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, האגודה
למלחמה בסרטן ושירותי בריאות כללית ובשיתוף שפ"י במשרד החינוך.
הפרסים יחולקו מטעם הליגה למניעת מחלת ריאה ושחפת ביום הבינלאומי בכנס חגיגי. פרטים
נוספים יינתנו רק לבתי הספר שימלאו את הטופס שלהלן ויירשמו כמשתתפים בתחרות.
אלה הפרסים המוצעים:
- פרס ראשון בשווי 5,000 ש"ח
- פרס שני בשווי 2,000 ש"ח
- פרס שלישי בשווי 1,000 ש"ח
- פרס מיוחד לתכנית ייחודית בנושא "מניעת עישון נרגילות".
להשתתפות בתחרות על בית הספר לעמוד בקריטריונים האלה:  
2. 
בית הספר יפעיל תכנית על פי עקרונות המניעה הכוללים מידע, עמדות וצרכים, כישורי חיים
ופעילויות חווייתיות תוך קיום דיאלוג עם התלמידים ועירובם בתכנית.
 
א.   
בית הספר יערב גורמים מהקהילה כשותפים, כמנחים, כמרצים וכד'. בית הספר הדתי יערב
את רב בית הספר ואת רבני הקהילה לפסקי הלכה בנושא איסור העישון.
 
ב.   
בית הספר ישלב את פעילויות החינוך במקצועות הלימוד השונים.  ג.   
בית ספר יתעד את הפעילויות בקלטת וידיאו, בדיסק, במצגת, בכרזות או בחוברת עם
תמונות להמחשה, ויצרף בנספח הסבר על הפעילות, על היקפה ועל מספר התלמידים
המשתתפים בה.
 
ד.   
ועדה מיוחדת תבחר את בתי הספר הזוכים. את העבודות המתועדות יש לשלוח לא יאוחר מיום כ"ח
בניסן התשס"ב, 10.4.02, לדגנית פלס, מדריכה ארצית בתכניות למניעת עישון, הדסה נעורים 40298.
המעוניינים להשתתף בתחרות ימלאו את הטופס שלהלן וישלחו אותו לשפ"י, היחידה לתכניות מניעה:
אל: היחידה לתכניות מניעה - שפ"י
פקס' 5603256‎-02
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911
אני מעוניין להשתתף בתחרות הפרסים בנושא העישון.
     
שם מפעיל
התכנית+ מס'
טלפון ופקס'
 
תיאור
התכנית
השכבה/ הכיתה שבה
תופעל התכנית ומס'
התלמידים
 
מס'
הטלפון או
הפקס'
 
שם
ביה"ס
שם
המנהל
           
           
           

המעוניינים לקבל את החוברת "חופשי לנשום" המיועדת לכיתות ז'-ט' יפנו
ליחידת המניעה בנושאי טבק,
אלכוהול וסמים אחרים בשפ"י, פקס' 5603256‎-02.הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002