ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום העצמאות 9‎-3.5
ועדת השרים לסמלים ולטקסים החליטה שהנושא המרכזי לשנת התשס"ב יהיה "ילדים ונוער -
העתיד והעוצמה". אירועי יום העצמאות והאירועים הממלכתיים במדינה יסובו השנה סביב
נושא זה.
מרכז ההסברה הקים, כמדי שנה, ועדה ציבורית שתבחר את מדליקי המשואות בערב יום
העצמאות מקרב הילדים והנוער העונים על אחד מהתבחינים האלה:
 
1. 
תרומה ייחודית לחברה ולקהילה     
הצטיינות אישית באחד מתחומי המדע, התרבות או הספורט     
סיפור חיים אישי מיוחד הקשור בעם או במדינה.     
כמו כן הוחלט, לראשונה בתולדות המדינה, לתת בידי הציבור הרחב את האפשרות להיות מעורב
ולהשפיע על בחירת מדליקי המשואות. בעקבות כך פנה מרכז ההסברה לציבור בקריאה להציע
מועמדים להדלקת המשואות בערב יום העצמאות. עם בחירת 12 מדליקי המשואות יפורסמו
השמות באמצעי התקשורת.
 
 
כרזת יום העצמאות
מרכז ההסברה ערך תחרות בקרב תלמידי המגמה לתקשורת חזותית באקדמיה לאמנות "בצלאל"
(שנים ב' ו-ג') לעיצוב כרזת יום העצמאות. בתחרות השתתפו כ-30 תלמידים, והזוכה היא
התלמידה שירז וולמן.
לקראת יום העצמאות תעמוד הכרזה למכירה במחוזות מרכז ההסברה בירושלים, בתל-אביב,
בחיפה ובבאר-שבע.
כמו כן מציע מרכז הסברה פרסומים נוספים הקשורים ליום העצמאות לציבור הרחב ולציבור
התלמידים (ראה ב"מידע", סעיף 98).
 
2. 


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002