ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
6‎-3.6
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
שגרת חירום

המצב הביטחוני הקשה מצריך התמודדות מיוחדת של מערכת החינוך. באתר אפשר למצוא חומר
בנושאים אלה: היבטים תיאורטיים בנושא ילדים במצבי לחץ, מניעה והתערבות במצבי טראומה, נוהלי
ביטחון והוראות לשעת חירום וספרותרפיה כאמצעי להתמודדות במצבי לחץ, וכן ציורים של ילדי גילה.


כתובת האתר: http://www.education.gov/il/.cherum .


2. אתרי היחידות
אמנות
חלה טעות בפרסום הכתובת של אתר המפמ"רית לאמנות.
 
2.1 
האתר נמצא בכתובת זו: http://www.education.gov.il/part

חינוך גופני
אתר המפמ"ר מציג פעילויות בחינוך גופני בשכבות הגיל השונות. באתר
אפשר למצוא תכנים פדגוגיים, מאמרים ופורום שמתנהל בו דיון בין
המורים לחינוך גופני, וכן את דבר המפמ"ר.
 
2.2 


כתובת האתר: http:/www.education.gov.il/pe.


המינהל לפיתוח מערכת החינוך
באתר המינהל לפיתוח מתפרסמים חוזרי מנכ"ל בנושא רישום והעברות
תלמידים לגני ילדים, לבתי ספר יסודיים, לחטיבות ביניים ולבתי ספר
על יסודיים. כמו כן קיים חוזר בנושא תקן מעבדה.
 
2.3 


כתובת האתר: http:/www.education.gov.il/development.


המדענית הראשית
באתר המדענית הראשית מתפרסמים מחקרים הנעשים במסגרת פעילות
הלשכה, מחקרים רחבי היקף ברמה הלאומית והבינלאומית, מחקרים
יישומיים ועוד.
 
2.4 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/scientist.


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002