תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
קורסים ייחודיים למחנכי כיתות ה'-ו'
ולרכזים ל"חינוך לחיים בחברה" ליישום
התכנית "תקשורת בין-אישית"
9.4‎-5
במסגרת יישום התכנית "תקשורת בין אישית" בחינוך היסודי תתקיימנה בתחילת חופשת פסח
השתלמויות במחוזות שיינתנו על ידי מומחים בתחום. נושא ההשתלמויות הוא "כלים גישוריים בעבודת
המורה" (בדגש על ניהול קונפליקטים, נימוסים והליכות וניהול שיח).
ההשתלמויות מיועדות למחנכי כיתות ה'-ו' ולרכזים ל"חינוך לחיים בחברה" המטפחים תקשורת
בין-אישית בבית הספר היסודי.
בכל קבוצה יוכלו להשתתף עד 25 משתתפים (כדי לאפשר מקסימום תרגול והתנסות, לצד רקע
תיאורטי).
מקום ההשתלמות: בית מלון בקרבת אזור המגורים (ראה פירוט להלן).
ההשתתפות בהשתלמויות אינה כרוכה בתשלום; על המשתתפים להתחייב ליישם את התכנית "תקשורת
בין-אישית" הלכה למעשה בכיתה ובבית הספר.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מרכזי ההשתלמויות לפי הפירוט שלהלן.
להרשמה יש להתקשר לאגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, טל'
02‎-5603270/1 ו-02‎-5602875.
מפקחים המבקשים ליצור קבוצה ייחודית למחנכים באזור הפיקוח שלהם מתבקשים
לפנות לגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה, טל' 056‎-282507.
 
 
להלן פירוט הקורסים ליישום התכנית "תקשורת בין-אישית":
   
שעות    מקום       
ההשתלמות
המועדים  ההשתלמות
טל'  הרכזת  המחוז 
16‎-9  ו'-ז' בניסן, 20‎-19
במרס
 
מלון סאן
בת-ים
 
050‎-719867  נגה לוי  תל אביב 
16‎-9  ו'-ז' בניסן, 20‎-19
במרס
 
מלון סאן
בת-ים
 
050‎-277917  טלי
אילות
 
מרכז 
16‎-9  ו' בניסן, 19 במרס  מלון יער
ירושלים
 
052‎-382519  ברנית  ירושלים 
18‎-13  כ"ז בניסן, 9 באפריל
(המשך)
 
מלון רמת
רחל
 
052‎-382519  ברנית  ירושלים 
18‎-13  כ"ח בניסן, 10 באפריל
(המשך)
 
מלון רמת
רחל
 
052‎-382519  ברנית  ירושלים 
16‎-9  ו'-ז' בניסן, 20‎-19
במרס
 
מלון נהר
הירדן
 
050‎-359938  ענת
מאיר
צפון 
16‎-9  ו'-ז' בניסן, 20‎-19
במרס
 
מלון פרדייז  051‎-942106  יפה
דלומי
 
דרום 
16‎-9  ו'-ז' בניסן, 20‎-19
במרס
 
מלון נאות
מדבר
 
051‎-942106  יפה
דלומי
 
דרום 
16‎-9  ח' בניסן, 21 במרס  מלון הר
הכרמל
 
052‎-817319  פאני
ויצמן
 
חיפה 
18‎-12  כ"ה בניסן, 7 באפריל
(המשך)
 
מלון הר
הכרמל
 
052‎-817319  פאני
ויצמן
 
חיפה 
18‎-12  ב' באייר, 14 באפריל
(המשך)
 
מלון הר
הכרמל
 
052‎-817319  פאני
ויצמן
 
חיפה 
18‎-12  כ"ז באדר, 11 במרס  מלון חוף
התמרים
 
052‎-817319  פאני
ויצמן
 
חיפה 
16‎-9  ז' בניסן, 20 במרס
(המשך)
 
מלון חוף
התמרים
 
052‎-817319  פאני
ויצמן
 
חיפה 
18‎-12  ב' באייר, 14 באפריל
(המשך)
 
מלון חוף
התמרים
 
052‎-817319  פאני
ויצמן
 
חיפה 

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002