עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
פטור מתורנויות חצר למורות בהיריון 8.5‎-22
 
1 באפריל 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מורה בהיריון, מהחודש השביעי להיריונה ואילך, זכאית לפנות למנהל בית הספר ולבקש פטור מתורנות
חצר.


בשאלות אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר, הממונה על תנאי שירות של
עובדי הוראה, טל' 5603820‎-02.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/8(א), י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002