תרבות 10.
ספרות ילדים ונוער 10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער 2‎-10.3
מענק לבית הספר שתרם תרומה ניכרת לקידום הקריאה החופשית של תלמידיו יינתן, כמדי
שנה בשנה, על ידי קרן הספריות לילדי ישראל, בשיתוף המדור לספרות ילדים ונוער.
בית-ספר העוסק בתחומים של קריאה מונחית וקידומה, הפצת ספרים במסגרת "הספר הטוב
במחיר מוזל" ושיתוף הורים ומורים בנושאים של עידוד הקריאה בבית הספר ומחוצה לו יכול
להגיש את עצמו למועמד לקבלת המענק.
על מנהל בית ספר הרואה את עצמו מתאים לקבלת הפרס לפנות אל המפקח על בית ספרו בתיאום
עם המנחה לספרות ילדים שבמחוז.
הצעת מועמדים, בצירוף דוח מפורט על פעולות בית הספר המוצע, תועבר על ידי המחוז
ובהמלצתו אל המדור לספרות ילדים ונוער עד ו' בתמוז התשס"ב, 16.6.02.
 
1. 
המשוררת והסופרת מרים ילן שטקליס הורתה בצוואתה לחלק בכל שנה מספריה לילדים
מעוטי-יכולת. גם השנה יחלק המדור לספרות ילדים ונוער כ-1800 ספרים לתלמידים על פי
רשימות המתקבלות ממנהלי המחוזות.
 
2. 
מפעל הספר הטוב במחיר המוזל נמשך. במחזור הראשון לשנה זו נרכשו כ-20,000 ספרים
המיועדים לתלמידים מגיל הגן ועד גיל בית הספר העל-יסודי. המפעל מאפשר לתלמידים לרכוש
ספרי קריאה מומלצים במחיר מוזל.
הצעות המחזור השלישי של הספר המוזל תישלחנה לבתי-הספר מיד אחרי חופשת הפסח.
 
3. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002