ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי הורים בהתשס"ג 3.11‎-2
תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשס"ג טרם נקבעו. לכן אין לפרסם
דרישת תשלום, אין לגבות תשלום עבור הרשמה, ואין להתנות רישום
תלמידים בתשלום כלשהו.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל
הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002