ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש אפריל 3.5‎-10
פסח: חופשת פסח, שהחלה ב-ו' בניסן התשס"ב, 19 במרס 2002, תימשך עד כ"ג בניסן התשס"ב,
5 באפריל 2002. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בניסן התשס"ב, 7 באפריל 2002, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1. 
יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ב, 17 באפריל 2002. הלימודים יתחדשו ביום
חמישי, ו' באייר התשס"ב, 18 באפריל 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ב, 30 באפריל 2002. הלימודים יתחדשו ביום רביעי,
י"ט באייר התשס"ב, 1 במאי 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
3. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002