ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנת הלימודים התשס"ג (לוח החופשות) 3.5‎-11
פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי ספר היסודיים, בבתי הספר העל
יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום ראשון, כ"ד באלול
התשס"ב, 1 בספטמבר 2002.
 
1. 
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשס"ב
ו-א'-ב' בתשרי התשס"ג, 8‎-6 בספטמבר 2002. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשס"ג,
9 בספטמבר 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשס"ג,
16‎-15 בספטמבר 2002. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשס"ג, 17 בספטמבר
2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
3. 
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשס"ג, 20 בספטמבר
2002, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשס"ג, 29 בספטמבר 2002. הלימודים יתחדשו ביום שני,
כ"ד בתשרי התשס"ג, 30 בספטמבר 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
4. 
חנוכה: מיום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ג, 1 בדצמבר 2002, עד יום שישי, א' בטבת התשס"ג, 6
בדצמבר 2002. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג' בטבת התשס"ג, 8 בדצמבר 2002, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
5. 
ט"ו בשבט: ט"ו בשבט חל בשנת הלימודים התשס"ג בשבת.
 
6. 
פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשס"ג, 19‎-17 במרס 2003.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר ב' התשס"ג, 20 במרס 2003, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
 
7. 
פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ג, 8 באפריל 2003, עד יום שבת, כ"ד בניסן התשס"ג, 26
באפריל 2003. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בניסן התשס"ג, 27 באפריל 2003, לפי
מערכת השעות הקבועה.
 
8. 

יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ג, 7 במאי 2003. הלימודים יתחדשו ביום חמישי,
ו' באייר התשס"ג, 8 במאי 2003, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
9. 
ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ג, 20 במאי 2003. הלימודים יתחדשו ביום רביעי,
י"ט באייר התשס"ג, 21 במאי 2003, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
10. 
יום ירושלים: יום שישי, כ"ח באייר התשס"ג, 30 במאי 2003. מציינים את יום ירושלים
באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי
שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
 
11. 
חג השבועות: הימים חמישי ושישי, ה'-ו' בסיוון התשס"ג, 6‎-5 ביוני 2003.
 
12. 

פגרת הקיץ  13. 
בבתי ספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, א' בתמוז התשס"ג, 1
ביולי 2003.
 
   
בבתי ספר העל יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג ו-י"ד
תתחיל פגרת הקיץ ביום ראשון, כ"ב בסיוון התשס"ג, 22 ביוני 2003.
 
   
ימי צום החלים בזמן הלימודים  14. 
צום גדליה: יום שני, ג' בתשרי התשס"ג, 9 בספטמבר 2002     
י' בטבת: יום ראשון, י' בטבת התשס"ג, 15 בדצמבר 2002     
תענית אסתר: יום שני, י"ג באדר ב' התשס"ג, 17 במרס 2003.     
במוסדות שהתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים עם תום השיעור הרביעי.
 
 
ימי זיכרון ממלכתיים  15. 
יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל: יום חמישי, י"א במרחשוון התשס"ג, 17 באוקטובר
2002.
 
   
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שלישי, כ"ז בניסן התשס"ג, 29 באפריל 2003.     
יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שלישי, ד' באייר התשס"ג, 6 במאי 2003.
 
   
חופשת מפקחים  16. 
מיום ראשון, כ"ז בתמוז התשס"ג, 27 ביולי 2003, עד יום ראשון, י"ט באב התשס"ג, 17
באוגוסט 2003.
 
 
תחילת שנת הלימודים: שנת הלימודים התשס"ד תיפתח ביום ראשון, ג' באלול התשס"ג, 31
באוגוסט 2003.
 
17. 
הערה
בעקבות דיונים המתקיימים במשרדנו במטרה לקבוע לוח חופשות חדש, עשויים לחול שינויים בלוח
החופשות. במקרה זה יפורסמו השינויים במהלך החודשיים הקרובים.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002