ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט
של המשרד - ובאתרי היחידות
7‎-3.6
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
בחודשים ניסן אייר כמה מועדים: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום
העצמאות ול"ג בעומר. ב"הגות ומועדים" אפשר למצוא מקורות שונים העוסקים במועדים הללו, קטעי
שירה וקישורים לאתרים אחרים.
הקישורים למועדים השונים נמצאים בדף הבית, בקטגוריה "הגות ומועדים".


כתובת האתר: www.education.gov.il .


2. אתרי היחידות
אמנות
חלה טעות בפרסום כתובת אתר המפמ"רית לאמנות.
 
2.1 


האתר נמצא בכתובת זו: www.education.gov.il/art .קו פתוח
הקו הפתוח מייצג את התלמידים כלפי מערכת החינוך ומסייע להם בשמירה על זכויותיהם
ובמצוקות חברתיות ואישיות שלא באו על פתרונן על ידי גורמים מקומיים.
באתר אפשר למצוא מידע על הקו הפתוח ועל דרכי הפנייה אליו. כמו כן אפשר למצוא מידע על
זכויות התלמיד ועל נהלים בבית-הספר, על זכויות האדם ועל זכויות הילד.
 
2.2 


כתובת האתר: www.education.gov.il/kav patuach .


האגף לפניות ותלונות הציבור
האגף לפניות ותלונות הציבור מטפל בפניות הציבור לקבלת מידע בנושאים הקשורים להוראות,
להנחיות ולנהלים שמערכת החינוך עובדת על פיהם, וכן בתלונות הציבור, בבעיותיו ובמצוקותיו
בנושאים הנוגעים למערכת החינוך.
באתר אפשר למצוא מידע על האגף, שאלות ותשובות בנושאים נפוצים ונתוני פניות. כמו כן אפשר
לפנות לאגף באמצעות קבוצת הדיון באתר, טופס תלונה או דואר אלקטרוני.
 
2.3 


כתובת האתר: www.education.gov.il/pniyot .


המינהל להכשרה, השתלמויות והדרכה לעובדי הוראה
המינהל הוא יחידת-על המאגדת תחתיה את יחידות המשנה האלה: האגף להשתלמויות ולהדרכה
לעובדי הוראה, מרכזי מורים, האגף להכשרת עובדי הוראה, לשכת ההדרכה ואגף המרפ"דים.
 
2.4 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/hishtalmuyot .האגף להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה
באתר האגף אפשר למצוא טפסים ונהלים לעובדי הוראה ולמוסדות, נתוני השתלמויות ומידע על
האגף ועל בעלי התפקידים, ואפשר גם להשתתף בקבוצת הדיון.
 
2.5 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/hishtalmut_hadracha .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002