בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תאריך בחינת הבגרות בחינוך גופני -
התשס"ב
15‎-4.3
בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני, 3 ו-4 י"ל, תיערך ביום חמישי, כ' באייר
התשס"ב (2.5.02), בשעה 9,
ובחינת הבגרות בחינוך גופני בי"ל אחת (השלמה ל-5 י"ל) תיערך באותו יום,
בשעה .12.30


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר
והממונה על החינוך
הגופני, טל' 6896136‎-03.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002