חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
משלחות נוער לחו"ל 7.6
משלחות של מגמות ייחודיות לחו"ל 2‎-7.6
לא תאושרנה נסיעות לחו"ל של מגמות ייחודיות בשנים התשס"ב והתשס"ג,
וזאת מתוך רגישות חברתית
והזדהות עם אוכלוסיות רחבות הנפגעות מהמצב הכלכלי.


בשאלות אפשר לפנות אל מנהלי המחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002