בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
הוראת החינוך התעבורתי בכיתות י"א 5.2-9
1 בספטמבר 200
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


על פי החלטת מנכ"לית המשרד חובה ללמד את תכנית החינוך התעבורתי לכיתות י"א בכל
בתי-הספר במערכת החינוך החל משנת הלימודים התשס"ג. התכנית היא בת 30 שעות שנתיות
(ש"ש אחת לכיתה).
 
1. 
מטרות התכנית  2. 
פיתוח חשיבה רציונאלית כבסיס לקבלת החלטות נכונות בהתנהגות תעבורתית     
פיתוח היכולת לנטרל גורמים המגבילים רגשית בנהיגה     
הקניית ידע רלוונטי לנוסע ברכב, כדי שיהיה שותף בתהליך של קבלת ההחלטות.
 
   
ההוראה מתמקדת בלמידה פעילה היוצרת דינמיקה בין הלומדים והתמודדות לוגית במצבי
תעבורה שונים. נושאים לדוגמה: שפה ותקשורת בתעבורה, הדרך והסביבה, התאמת מהירות,
עייפות בנהיגה, שליטה ברכב, הכנה למבחן רישוי (תיאוריה).
 
3. 
בסיום הלימוד של התכנית ייגשו התלמידים לבחינות התיאוריה. הבחינות תתקיימנה בכיתות,
בתיאום עם בית-הספר ובאחריות רשות הרישוי במשרד התחבורה.
 
4. 
בתי-הספר יקבלו שעות להוראת התכנית אם יענו על שני הקריטריונים האלה:  5. 
בבית הספר הוכשר מורה להוראת התכנית.
 
5.1   
לבית הספר יש ציוד מתאים להוראת התכנית, ובכלל זה מכשיר טלוויזיה ומכשיר וידיאו
לצורך הקרנת קלטות כחלק מהתכנית. רצוי שבית הספר ייחד חדר להוראת התכנית.
 
5.2   
בתי-ספר שלימדו בעבר את התכנית יוכלו להמשיך בכך אם יעמדו בקריטריונים שהוזכרו לעיל.
 
6. 
אישור השעות לכל בית ספר יינתן על-פי המספר של כיתות י"א שילמדו בהן את התכנית.
 
7. 


מנהלי בתי-הספר יתאמו את הפעלת התכנית בבית-ספרם עם המפקחים
לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזם.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/9(א), י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002