תרבות 10.
ספריות 10.4
הכנס השנתי של הספרנים 1‎-10.4

הכנס השנתי של הספרנים בבתי-הספר היסודיים והעל יסודיים יתקיים השנה באוניברסיטת בר-אילן
בתאריכים כ"ט בתמוז-א' באב התשס"ב, 10‎-9 ביולי 2002.
בין הנושאים שיועלו בכנס: מידענות, אתיקה וערכים באינטרנט, שוויון בין המינים, ספרות, שואה,
תקשורת, מאגרי מידע ופרויקטים.
הזמנות וטופסי הרשמה יישלחו אל בתי-הספר.
אל הפיקוח על ספריות בתי-הספר יש לפנות לפי הכתובת הזו:

משרד החינוך, אגף א' - מוסדות חינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,

טל' 5603290/1‎-02, פקס' 5603277‎-02, אל הגב' ציפי קרליץ,

המפקחת על ספריות בתי-הספר היסודיים, או אל הגב' מרים חירם,

המפקחת על ספריות בתי-הספר העל-יסודיים.


 
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002