אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
פניות ותלונות הציבור ומוקד המשרד 2.7
האגף לפניות ותלונות הציבור 1‎-2.7
האגף לפניות ותלונות הציבור משמש כתובת עיקרית ומהימנה לציבור הפונים, הן לקבלת מידע לגבי
הוראות ונהלים שמערכת החינוך פועלת על-פיהם והן לטיפול בתלונות הציבור ובמצוקותיו.
בימים אלה פתח האגף ערוץ נוסף לשירותו של ציבור לקוחותיו - עובדי הוראה, הורים, תלמידים,
סטודנטים ואזרחים - אתר אינטרנט חדש וייחודי, המצטרף לערוצי התקשורת הקיימים באגף.
באתר החדש אפשר למצוא תשובות לשאלות נפוצות, וכמו כן אפשר לפנות אל האגף - באמצעות
טופס מובנה וחסוי - בבקשה לקבל מידע או להגיש תלונה. אפשר גם להשתתף בקבוצת הדיון של
האגף ואף להשתעשע למקרא אנקדוטות שנדלו מתוך מכתבי הפניות והתלונות.
עובד הוראה, הורה, תלמיד, סטודנט או אזרח הטוענים כי זכותם קופחה בשל אי קיום נהלים
והוראות או בשל שרירות לב, חוסר התחשבות או הזנחה בשל מעשה או מחדל של עובד המשרד או
יחידה מיחידות המשרד - יוכלו לפנות אל האגף, ותלונתם תיבדק ביסודיות ובמקצועיות.

כתובת האתר: www.education.gov.il/pniyot/ .

כמו כן אפשר להיעזר בכל יתר ערוצי התקשורת אל האגף:

- כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911

- מרכז המידע הטלפוני: 1- 800 - 25 - 00 -25  ו-5602711‎-02

- מספרי הפקס': 5602390‎-02 ו-5602058‎-02

- הדואר האלקטרוני: info@education.gov.il .

 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002