ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מאי 13‎-3.5
חג השבועות: ערב החג והחג, הימים חמישי ושישי (אסרו חג חל בשבת), ה'-ו' בסיוון התשס"ב, 16
ו-17 במאי 2002. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשס"ב, 19 במאי 2002 בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002