ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום ירושלים 14‎-3.5
יום ירושלים יחול ביום שישי, כ"ח באייר התשס"ב, 10 במאי 2002. מציינים את יום ירושלים
באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבע
על ידי הרבנות הראשית. תלמידים שאינם נוטלים חלק בתכניות אלה ילמדו לפי מערכת השעות
הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002