ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים
בשנת הלימודים התשס"ג
3.5‎-15
1. חופשות רשמיות
חופשת החורף
16 יום, החל מיום ג', י"ט בטבת התשס"ג (24.12.02), עד יום ד', ה' בשבט התשס"ג
(8.1.03), ועד בכלל.
 
1.1 
חופשת האביב
14 יום, החל מיום ג', כ"א באדר ב' התשס"ג (25.3.03), עד יום ב', ה' באדר ב' התשס"ג
(7.4.03), ועד בכלל.
 
1.2 
יום העצמאות
יום אחד, יום ד', ה' באייר התשס"ג (7.5.03).
 
1.3 
חופשת הקיץ  1.4 
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום ג', א' בתמוז התשס"ג
(1.7.03).
 
-   
בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי
הוראה תחל חופשת הקיץ ביום שבת, כ"א בסיוון התשס"ג (21.6.03).
 
-   
שנת הלימודים התשס"ד (2004/2003) תיפתח ביום א', ג' באלול התשס"ג (31.8.03),
בכל מוסדות החינוך.
 
 
2. החגים
החגים היהודיים (למורים היהודיים)  2.1 
ערב ראש השנה: יום ו', כ"ט באלול התשס"ב (6.9.02), מהשעה 12.  -   
ראש השנה: הימים שבת ו-א', א'-ב' בתשרי התשס"ג (7‎-8.9.02).  -   
ערב יום כיפור ויום כיפור: הימים א' ו-ב' ט'-י' בתשרי התשס"ג (15‎-16.9.02).
הערה: בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים
חייבים להחזיר יום לימודים באחת החופשות.
 
-   
סוכות: היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בתשרי התשס"ג (21.9.02), והיום
האחרון של החג, יום שבת, כ"ב בתשרי התשס"ג (28.10.02).
 
-   
פסח: היום הראשון של החג, יום ה', ט"ו בניסן התשס"ג (17.4.03), והיום
האחרון של החג, יום ד', כ"א בניסן התשס"ג (23.4.03).
 
-   
שבועות: יום שישי, ו' בסיוון התשס"ג (6.6.03).
 
-   
 
החגים המוסלמים  2.2 
ראשית השנה ההג'רית 1424: יומיים, מ-30 ל-"די אלחג'א".  א.   
יום הולדת הנביא מוחמד: 12 ב"רביע אלאוול" - יום אחד.  ב.   
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה): 27 ברג'ב - יום אחד.  ג.   
רמאדן - חודש הצום 1422: בתי הספר יפעלו במתכונת שיעורים מקוצרת, כדלקמן:
ד.   
יום העבודה בחודש הצום "רמדאן" לבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או
שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר
מ-8.30, וכל שיעור יקוצר ב-10 דקות.
 
-   
ההפסקות תהיינה רגילות, ואפשר לקצר כל הפסקה עד 10 דקות. ההפסקה של
5 דקות בין שיעור לשיעור תישאר כרגיל.
 
-   
גני הילדים בבתי הספר הפועלים במתכונת הרמדאן יסיימו את לימודיהם עם
תום השיעור השישי בבית הספר. גני ילדים שאינם צמודים לבתי הספר יתחילו
את לימודיהם בשעה 8, ויסיימו בשעה .12.30
 
-   
גני הילדים שהגננות שלהם אינן מוסלמיות יפעל הגן במתכונת רגילה, אולם
יאפשר להורים המעוניינים בכך להוציא את ילדיהם בשעה .12.30
 
-   
בתי הספר שירצו להתחיל את יום הלימודים מאוחר יותר בימי הצום יגישו
בקשה להנהלת המחוז, ולאחר תיאום עם ועד ההורים ועם הרשות המקומית
תיבדק הבקשה לאור התקנות הקשורות בכך.
 
-   
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום): ארבעה ימי חופשה, החל מהיום ה-30 לתחילת
הרמדאן.
 
ה.   
עיד אל אד'חא (חג הקרבן): ערב החג וארבעת ימי החג.
 
ו.   
החגים של העדה האחמדית
נוסף לחגים המוסלמים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:  
2.3 
יום הרפורמה המובטח: יום ה', י"ח באדר א' התשס"ג (20.2.03).  -   
יום המשיח המובטח: יום א', י"ט באדר ב' התשס"ג (23.3.03).  -   
יום החליפות: יום ג', כ"ב באייר התשס"ג (27.5.03).
 
-   
החגים הדרוזים  2.4 
יום נבי סבלאן: יום ג', ד' באלול התשס"ג (10.9.02).  -   
חג הנביא אליהו, עיד אל ח'דר: יום שבת, כ"ב בשבט התשס"ג (26.1.03).  -   
חג הנביא שועייב: 4 ימים, החל מיום ה', כ"ב בניסן התשס"ג (24.4.03).  -   
עיד אל אד'חא: ערב החג וארבעת ימי החג.
 
-   
החגים של העדה הבהאית  2.5 
ראש השנה (נורוז): יום אחד, י"ז באדר ב' התשס"ג (21.3.03)  -   
רדואן: 4 ימים  -   
הצהרת הבאב: יום אחד, ב-5 לחודש ג'מאדי אוול.  -   
הולדת הבאב: יום אחד, 1 במוחרם.  -   
הולדת בהא אללה: יום אחד, 2 במוחרם.  -   
עליית בהא אללה: יום אחד.  -   
מות הבאב על קידוש השם: יום אחד, 22 בשעבאן.
 
-   
החגים הנוצריים
בהתאם להסכם עם המוטראנים של העדות השונות נקבע לוח המועדים כדלהלן:
 
2.6 
   
היוונים האורתודוקסים,  הקתולים הלאטינים,
 
הארמנים  האנג'לים והמארונים
החג 
כ"א בתשרי התשס"ג (27.9.02)
 
ח' באלול התשס"ג
(14.9.02)
 
חג הצלב
 
3 ימים: א'-ג' בטבת התשס"ג
(6‎-8.1.03);
ארמנים: 3 ימים: ט"ו-י"ז בשבט
התשס"ג
(18‎-20.1.03)
 
3 ימים: י"ט-כ"א בטבת
התשס"ג
(24‎-26.12.02)
 
חג המולד
 
י"א בשבט התשס"ג (14.1.03)
 
כ"ז בטבת התשס"ג
(1.1.03)
 
ראשית השנה
 
ט"ז בשבט התשס"ג (19.1.03)
 
ג' בטבת התשס"ג
(6.1.03)
 
ההתגלות
 
ה' באדר ב' התשס"ג (7.4.03)
 
כ"א באדר ב' התשס"ג
(25.3.03)
 
הבשורה
(למעט העדה
האנג'לית)
 
י"ח בניסן התשס"ג (28.4.03)
 
כ"א בניסן התשס"ג
(13.4.03)
 
יום ראשון
של הדקל
 
כ"ב בניסן התשס"ג (24.4.03)
 
ט"ו בניסן התשס"ג
(17.4.03)
 
יום "ח'מיס
אלאסראר"
 
כ"ג בניסן התשס"ג (25.4.03)
 
ט"ז בניסן התשס"ג
(18.4.03)
 
יום שישי
הגדול
 
כ"ד בניסן התשס"ג (26.4.03)
 
י"ז בניסן התשס"ג
(19.4.03)
 
שבת האור
 
3 ימים: כ"ב-כ"ז בניסן התשס"ג
(27‎-29.4.03)
 
3 ימים: י"ח-כ' בניסן
התשס"ג
(20‎-22.4.03)
 
פסחא
 
ה' בסיוון התשס"ג (5.6.03)
 
כ"ז באייר התשס"ג
(29.5.03)
 
עלייה השמיימה
 
יומיים: ט"ו-ט"ז בסיוון התשס"ג
(15‎-16.6.03)
 
יומיים: ח'-ט' בסיוון
התשס"ג
(8‎-9.6.03)
 
שבועות
 
חגים ייחודיים
הקתולים  
 
כניסת המשיח אל ההיכל: ל' בשבט התשס"ג (2.2.03)  -   
מאר בוטרס ובולוס: כ"ט בסיוון התשס"ג (29.6.03)  -   
יום חמישי של הגוף (בפסוטה בלבד): י"ט בסיוון התשס"ג (19.6.03).  -   
האורתודוקסים   
כניסת המשיח אל ההיכל: י"ג באדר א' התשס"ג (15.2.03)  -   
הקדוש ג'רייס: ד' באייר התשס"ג (6.5.03).  -   
המארונים   
מאר מארון: ז' באדר א' התשס"ג (9.2.03)  -   
מאר בוטרס ובולוס: כ"ט בסיוון התשס"ג (29.6.03).  -   
חג כל הקדושים ("ג'מיע אל קדיסין"): כ"ו במרחשוון התשס"ג (1.11.02).  -   
האנג'לים
יום רביעי של האפר ("ארבעא אלרמאד"): א' באדר ב' התשס"ג (5.3.03).  
 
חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד
מאר ג'רייס: י"א בכסלו התשס"ג (16.11.02).
 
2.7   
3. הערות
בתי ספר שיש בהם תלמידים מעדות שונות, ובהם לפחות 25% מאותה עדה, רשאים
לבקש לסגור את בתי הספר בחגי התלמידים האלה. על מנהל בית הספר להגיש בקשה
בכתב למנהל המחלקה לתנאי שירות ולממונה על החינוך לערבים באמצעות המחוז.
 
3.1 
כל שינוי בלוח הזמנים מחייב קבלת אישור מראש.
 
3.2 


בשאלות אפשר לפנות אל מר עלי אסדי, הממונה על החינוך לערבים,
טל' 02‎-5601070.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002