ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט
של המשרד - ובאתרי היחידות
8‎-3.6
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
שגרת חירום
לאור המצב הביטחוני הנוכחי הוקם ב"אוח" אתר שגרת חירום המספק מידע מגוון ליועצים,
למורים ולהורים:
 
1.1 
מידע תיאורטי על התמודדות עם ילדים במצבי אסון וטראומה     
הנחיות למניעה ולהתערבות בכיתה בעקבות אסון     
נוהלי ביטחון בבית הספר ובגן הילדים     
ספרותרפיה - שיטה המבוססת על אמנויות היצירה כמסייעות להתמודדות עם מצבי לחץ
   
תערוכת ציורים של ילדי גילה     
קישורים לאתרים רלוונטיים.     
האתר יתעדכן מעת לעת בהוראות עדכניות באשר להתמודדות עם המצב הביטחוני.
 
 


כתובת האתר: www.education.gov.il/cherum .יום ירושלים
באתר יום ירושלים אפשר למצוא סיור בעקבות "מיכאל שלי", חידון בנושא ירושלים, שירי
ירושלים ולקט אגדות על ירושלים.
 
1.2 
שבועות
ב"הגות ומועדים" אפשר למצוא גם מקורות העוסקים בשבועות, פעילויות לחג באתר המטה
ליישום שנהר-קרמניצר וקישורים לאתרים נוספים העוסקים בחג.
 
1.3 
2. אתרי היחידות
האגף לחינוך קדם-יסודי
מידע חדש באתר האגף:  
2.1 
"פיתוח מודעות לשפה הכתובה אצל ילדי גן ערביים כאמצעי למניעת כישלון בבית
הספר":
http://www.education.gov.il/preschool/safal.htm
 
1.   
זכויותיך 2002‎-2001 התשס"ב:
http://www.education.gov.il/preschool/zchu.htm
 
2.   
הדרכה פדגוגית ופיקוח בגנים פרטיים לגילאי 4‎-2:
http://www.education.gov.il/preschool/privet.htm
 
3.   
הגן המוזיקלי בעכו:
http://www.education.gov.il/preschool/milol-b.htm
 
4.   
לקראת קריאה וכתיבה בגן הילדים:
http://www.education.gov.il/preschool/area.htm
 
5.   
הרחבת החומרים מתוך אתר האגף המתורגמים לשפה האנגלית:
http://www.education.gov.il/preschool/english/index.html
 
6.   
המינהל למדע ולטכנולוגיה
אתר המינהל למדע ולטכנולוגיה עבר עיצוב מחדש החושף את התכנים הרבים והמגוונים
הקיימים בו. כמו כן נוספו לו חומרים חדשים: ניסוי חלוץ בנתיב הטכנולוגי (התמורות
התדירות בטכנולוגיות עתירות הידע ומבוססות המדע משליכות על מערכת החינוך ומחייבות
היערכות חדשה) ומתכונת הלימודים במגמות השונות הכוללת אוגדן שיעורים.
 
2.2 


כתובת האתר: www.education.gov.il/scitech .האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
באתר האגף אפשר למצוא תכניות לימודים חדשות: תכנית הלימודים בסוציולוגיה לחטיבה
העליונה; תכנית הלימודים בחקלאות ובלימודי הסביבה לחטיבת הביניים ולחוג לחינוך
החקלאי ולאיכות הסביבה; תכנית הלימודים בפיזיקה לחטיבה העליונה.
 
2.3 


כתובת האתר: www.education.gov.il/tochniyot .
 
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002