בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
תרגיל עורף ארצי במוסדות החינוך לשנת התשס"ג 5.4‎-1
במסגרת ההיערכות של מערכת החינוך לשעת חירום ולמצבי חירום
ולאור האיומים בשנה האחרונה הוחלט שהתרגיל הארצי במוסדות
החינוך ייערך בתחילת שנת הלימודים התשס"ג.
 
1. 
התרגיל הארצי בכל מוסדות החינוך בארץ יתקיים ביום רביעי, כ"ד
במרחשוון התשס"ג, 30 באוקטובר 2002.
 
2. 
במסגרת ההכנות לתרגיל יש לבצע את הפעולות האלה:  3. 
עדכון תיקי הביטחון המוסדיים  א.   
מינוי צוותי חירום - עזרה ראשונה, כיבוי אש, סדרנים וסורקים -
בכל מוסד חינוכי
 
ב.   
תדרוך ותרגול של צוותי החירום הבית-ספריים  ג.   
בדיקת הימצאותו וכשירותו של ציוד החירום במוסד החינוכי  ד.   
בדיקת ההיערכות ותרגול המוסד החינוכי לכל אחד מהתרחישים
האלה:
1) ירי טילים
2) שרפה
3) דליפת חומרים מסוכנים
4) חפץ חשוד/מכונית תופת
5) חדירת גורם עוין למוסד
6) רעידת אדמה.
 
ה.   
מתווה התרגיל יתמקד בנושאים האלה:  4. 
סדר הפעולות לאפשרות של ירי על המוסד החינוכי מכל סוג שהוא
ללא התרעה
 
א.   
הכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים בעקבות התרעה על ירי
טילים ארוכי טווח.
 
ב.   
המנהל/ת, בסיוע העב"ט (העוזר לביטחון), יארגנו את המוסד על-פי
ההוראות בחוזר סא/1(ב), "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך".
 
5. 
מודגש בזאת שאין לתכנן כל פעילות חוץ-בית-ספרית, כגון
טיולים, אירועים וכו', ביום התרגיל
.
 
6. 
לבירורים נוספים יש לפנות אל מנהל גף שעת חירום, מר שאול יגיל, בניין לב-רם, רח' דבורה
הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 5603001/2‎-02, וכן אל ממוני שעת חירום במחוזות:
מחוז צפון: ת"ד 530, קריית הממשלה, נצרת עלית 17000;
ממונה שע"ח: מר רוני ברק, טל' 6500171‎-04  
-  
מחוז חיפה: רח' כורי 2, כיכר סולל בונה, מגדל הנביאים, חיפה 33045;
ממונה שע"ח: מר יהושע סיני, טל' 8353833/04‎-04  
-  
מחוז מרכז: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092;
ממונה שע"ח: גב' לימור לביא, טל' 6896532‎-03  
-  
מחוז תל-אביב: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092;
ממונה שע"ח: מר חנן רוזן, טל' 6896344‎-03  
-  
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים 91911;
ממונה שע"ח: מר מוטי מועלם, טל' 5601488‎-02  
-  
מחוז דרום: רח' התקווה 4, ת"ד 610, באר שבע 84105;
ממונה שע"ח: מר יהודה רשף, טל' 6263018‎-08  
-  
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, ת"ד
9419, יד אליהו, תל-אביב 61092; קב"ט החינוך ההתיישבותי: מר בני אלחלו, טל'
6898882‎-03.  
-  

 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002