דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הוראות שעה לטיולים ולפעילות חוץ-
בית-ספרית במערכת החינוך
6‎-6.2
הלמידה מחוץ לבית הספר והטיול הם מכשיר ראשון במעלה להכרת הארץ, מורשתה, נופיה
והטבע והאדם שבה ולהעמקת הקשר הרגשי למדינה - מטרות שמערכת החינוך אימצה לעצמה.
 
1. 
אירועי הימים הסוערים החולפים עלינו, בדומה לאירועי השנה החולפת, משפיעים על הרגלי
ההתנהגות והלמידה מחוץ לבית הספר בכל מערכת החינוך, ובכלל זה על הטיול הקצר והארוך
ועל היציאה לאתרי למידה ותרבות ולמוזיאונים וכדומה. משרד החינוך עושה את כל אשר
בידיו כדי לקיים את השגרה של הפעילות המתבצעת מחוץ לבית הספר. אנו חייבים להמשיך
בפעילות מחוץ לבית הספר ויכולים לקיימה במקומות המורשים ובתנאים הנדרשים, תוך
הקפדה על ההוראות של גורמי הביטחון כפי שהן מוגדרות בחוזרי המנכ"ל, בטופסי התיאום
המתקבלים עם אישור הבקשה לטיול או בלוח ההודעות באתר של מינהל הטיולים, שכתובתו:
www.education.gov.il./tiyulim.
 
2. 
השתתפות התלמידים בטיולים, בסיורים ובסמינרים וביקוריהם בתיאטרון, בקולנוע
ובמוזיאונים הם חוליות חשובות בתהליך הלמידה והחינוך. בפעילויות אלה באים לידי ביטוי
תחומים המשפיעים על דמותו של הבוגר כאזרח מעורב ואחראי, והן מגבירות את המודעות
לערכי המורשת וההומניזם של בני כל הדתות, מעודדות פתיחות לסובלנות למיעוט ולשונה
ולכיבוד הזולת ומאפשרות את הכרת החברה הישראלית על מרכיביה, על מורכבותה ועל
בעיותיה.
 
3. 
מנכ"לית משרד החינוך קוראת למנהלי בתי הספר ולמורים להמשיך ולקיים, ככל
האפשר, את שגרת הטיולים.
 
4. 
יש לציין כי קיום השגרה, ובעיקר הפעילויות החינוכיות שהוזכרו לעיל, הוא הדרך הנכונה
להקלת המצוקות והחרדות של בני הנוער, נוסף לחשיבותן המהותית של הפעילויות, שהוזכרה
לעיל.
 
5. 
בשל ההחרפה במצב הביטחוני הורתה משטרת ישראל על החמרה בדרישות הליווי החמוש
בטיולים. השינוי בא לידי ביטוי באזורים 2 ו-3 (פירוט הדרישות לפי אזורים מובא בטבלה
ב-8 להלן):  
6. 
אזור 3
6.1.1  בנסיעה מיישוב ליישוב ובטיול בתוך השטח המיושב אין צורך בתיאום ובליווי
חמוש (ללא שינוי).
 
6.1   
6.1.2  בטיול בשטחים הפתוחים, בשמורות הטבע וכדומה חלה חובת תיאום ויש צורך
במלווה חמוש באקדח לכל 50 תלמידים (ראה בטבלה).
 
 
6.1.3  בטיול של 250 תלמידים ומעלה יש צורך בתוספת של מלווה חמוש ברובה (ראה
בטבלה).
 
 
אזור 2
6.2.1  בנסיעה מיישוב ליישוב ובטיול בתוך השטח המיושב אין צורך בתיאום ובליווי
חמוש (ללא שינוי).
 
6.2   
6.2.2  בטיול רגלי בשטחים הפתוחים, בשמורות הטבע וכדומה חלה חובת תיאום ויש
צורך בליווי חמוש: 3 כלי נשק לכל 100 תלמידים: 2 מלווים חמושים ברובה ומלווה
אחד חמוש באקדח (ראה בטבלה).
 
 
6.2.3  הוגדר "קו תפר" כאזור תיאום מיוחד, לאורך הקו המפריד בין אזור 2 לבין אזור
1. באזור זה חלה החמרה בליווי החמוש בהשוואה לאזור 2.
להלן הגדרת האזור:
א.  חלק ראשון (מצפון לדרום): צומת-מגן-שאול (מוקיבלה)-גבעת
עוז-אום-אל-פחם-ראש-העין-צומת-מכבים-מבוא-חורון-פארק קנדה.
 
 
ב. חלק שני: מבוא-ביתר-שקף-סנסנה-יער-יתיר-הר חצרון.
6.2.4  באזור "קו התפר" יהיה הליווי החמוש ב-3 כלי נשק לכל 50 תלמידים וב-5 כלי
נשק לכל 100 תלמידים (ראה בטבלה).
 
 
הוראות הליווי החמוש באזור 1א' בפיקוד צפון ובפיקוד מרכז תהיינה בדומה להוראות באזור
2.
 
7. 
להלן פירוט הדרישות לליווי חמוש לפי אזורים:
 
8. 
 
   

חימוש      
סה"כ
רובה  אקדח
כמות
התלמידים
 
תיאור האזור  האזור 
1    1  50‎-1  מישור החוף, מעכו עד אשקלון,  3 
2    2  100‎-51  ומזרחה עד קו 2   
3    3  150‎-101     
4    4  200‎-151     
5    5  250‎-201     
6  1  5  300‎-251     
7  1  6  350‎-301     
8  2  6  400‎-351     
9  2  7  500‎-401     
10  3  7  600‎-501     
11  3  8  700‎-601     
12  4  8  800‎-701     
13  4  9  900‎-801     
14  5  9  1000‎-901     
2  1  1  50‎-1  הגליל העליון והתחתון,  2 
3  2  1  100‎-51  בקעת כינרות, בית שאן   
4  2  2  150‎-101  והעמקים, פרוזדור ירושלים   
5  2  3  200‎-151  ושפלת יהודה, קרית גת,   
6  3  3  250‎-201  הנגב הצפוני, הר הנגב   
7  3  4  300‎-251  והמכתשים   
8  4  4  350‎-301     
9  4  5  400‎-351     
10  5  5  500‎-401     
11  5  6  600‎-501     
12  6  6  700‎-601     
13  6  7  800‎-701     
14  7  7  900‎-801     
15  7  8  1000‎-901     
3  2  1  51‎-1  1. מצפון לדרום:  2 - 
5  3  2  100‎-51  צומת מגן שאול-  קו התפר 
6  3  3  150‎-101  גבעת עוז-אום-אל-פחם-   
7  4  3  200‎-151  ראש העין-צומת מכבים-   
8  4  4  250‎-201  מבוא חורון-פארק קנדה   
9  4  5  300‎-251     
10  5  5  350‎-301  2. מבוא ביתר-שקף-סנסנה-   
11  5  6  400‎-351  יער יתיר-הר חצרון   
12  6  6  500‎-401  (רצועה של 4 ק"מ הנושקת   
13  6  7  600‎-501  לקו 1 הנמצא ממזרח ומצפון   
14  7  7  700‎-601  לרצועה)   
15  7  8  800‎-701     
16  8  8  900‎-801     
17  8  9  1000‎-901     

 
הערות  9. 
בטיול בשטח עירוני/בנוי הנמשך יומיים ומעלה והמחייב לינה יהיה ליווי חמוש באתר הלינה.
9.1   
בסמכות קב"ט משרד החינוך/משטרת ישראל להוסיף אבטחה נוספת על האמור לעיל בהתאם
להתרעות/למידע ספציפי לגבי אזור הטיול, ואף לבטל את הטיול.
 
9.2   
אם הטיול נערך בשטח גיאוגרפי גדול, הכולל יותר מאזור טיול אחד, הליווי החמוש המחמיר
הוא הקובע.
 
9.3   


בשאלות אפשר לפנות אל מינהלת הטיולים, טל' 5603005/6‎-02,
או לחדר מצב טיולים, טל' 6222211‎-02 או סלקום 678*.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002