תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
כנס הסיום של פרויקט "גלוב" התשס"ב 7‎-9.4
כנס הסיום של הפרויקט הבין-לאומי לחינוך סביבתי "גלוב" יתקיים ביום שלישי, כ"ד בסיוון התשס"ב,
4.6.02, בספארי ברמת-גן.
בתי הספר המשתתפים יקבלו את המידע מהמדריכים לפרויקט ה"גלוב" במחוזות.


פרטים נוספים אפשר לקבל מפריד חמדאן, הרכז הארצי לפרויקט ה"גלוב",
טל' 664952‎-050, או למר ישראל ויסנשטרן, מפמ"ר מדעי הסביבה,
טל' 6898829‎-03 ו-282087‎-056.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002