ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
ביטול שעת האפס 3.7‎-33
 
1 ביוני 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


חוקרים בארץ ובעולם מצביעים באופן חד-משמעי על הצורך לבטל את שעת
האפס. ממחקריהם עולה כי משך השינה ואיכותה הם פרמטרים קריטיים
להתרעננות ולתפקוד קוגניטיבי בבית הספר, וכן כי עייפות וחוסר עירנות
עלולות לסכן את התלמידים במעורבות בתאונות דרכים.
לפיכך, החל משנת הלימודים התשס"ד, יש לבטל את שעת האפס
בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)10/גסשת), א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003