חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן

דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך - עדכון 6.2‎-22
 
1 ביוני 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
6.2‎-21 בחוזר
הוראות הקבע
סב/9(א)

ותוספת לסעיף
6.2‎-18 בחוזר
הוראות הקבע
סא/1(א)
 
  מטרת הפרסום  


הכשרת מדריכי הטיולים והפיקוח עליהם הוטלו על מינהל החברה
והנוער במשרדנו. כל מסיים קורס הכשרה שיהיה זכאי לכך יקבל
תעודת מדריך טיולים.
ההיתר להדרכת טיולים בא למסד את מעמדו של המדריך תוך שיפור
המיומנויות והכישורים הנדרשים ממנו כדי לבצע את תפקידו בצורה
המיטבית.
 
1. 
מאחר שהרשות המוסמכת למתן היתרי הדרכה על פי חוק היא האגף
להכשרה מקצועית במשרד התיירות, הוסמך מינהל החברה והנוער
במשרדנו לפקח על הכשרות מדריכי הטיולים המבוצעות על ידי מוסדות
הכשרה אשר הוכשרו לשם כך על ידי משרד החינוך וללוות הכשרות
אלו.
 
2. 
הגופים המכשירים יאושרו על ידי צוות בהשתתפות נציג מינהל החברה
והנוער (יו"ר), וכן נציגי מינהלת הטיולים, אגף הביטחון, האגף להכשרת
עובדי הוראה והמזכירות הפדגוגית במשרדנו ונציג משרד התיירות.
 
3. 
החל משנת הלימודים התשס"ה יורשו להדריך בטיולי מערכת החינוך
רק מדריכי טיולים שיש להם היתרי הדרכה המאושרים על ידי משרד
החינוך.
 
4. 
הוראה זו באה במקום ההוראה בסעיף 6.2‎-21 בחוזר הוראות הקבע
סב/9(א) בנושא ההיתר להדרכת טיולים במערכת החינוך ובנוסף
להוראה בסעיף 6.2‎-18 בחוזר הוראות קבע סא/1(א).
 
5. 


לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות את מרכז הוועדה להסמכת
מדריכי טיולים
במשרד החינוך התרבות והספורט, תחום של"ח וידיעת הארץ,
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, טל' 02‎-5603190
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)10/גסשת), א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003