הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/10(ב), א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003