לוח החופשות והחגים בבתיה"ס הדרוזיים בשנה"ל
התשס"ד
(סג)3.5‎-14
 
פתיחת שנה"ל התשס"ד, 2004‎-2003  1.
שנת הלימודים התשס"ד (2003‎-2004) תיפתח ביום שני, ד' באלול
התשס"ג (1.9.03).
 
 
חופשות רשמיות  2.
חופשת החורף
17 יום, החל מיום רביעי, כ"ט בטבת התשס"ד (24.12.03), עד יום
שישי, ט"ו בטבת התשס"ד (9.1.04), ועד בכלל.
 
2.1
 
 
חופשת האביב
15 יום, החל מיום שלישי, ח' בניסן התשס"ד (30.3.04), עד יום
שלישי, כ"ב בניסן התשס"ד (13.4.04), ועד בכלל.
 
2.2
 
 
חג העצמאות
יום שלישי, ו' באייר התשס"ד (27.4.04).
 
2.3
 
 
חופשת הקיץ
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום חמישי,
י"ב בתמוז התשס"ד (1.7.04). בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת
הקיץ ביום שני, ב' בתמוז התשס"ד (21.6.04).
 
2.4
 
 
 
החגים  3.
החגים הדרוזיים
חג נבי סבלאן: יום רביעי, י"ג באלול התשס"ג (10.9.03).
חג נבי אלחדר: יום ראשון, ב' בשבט התשס"ד (25.1.04).
חג נבי שועיב: 5 ימים, מיום שבת, ג' באייר התשס"ד, עד יום
רביעי, ז' באייר התשס"ד (24‎-28.4.04).
חג אלאדחא (הקרבן): 8 ימים, מיום שישי, ז' בשבט, עד יום
שישי, י"ד בשבט התשס"ד (6.2.04‎-30.1.04).
 
3.1
 
 
החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)
חג אלפטר: שלושה ימים (25‎-27.11.03).
חג אלאדחא (הקרבן): 8 ימים (6.2.04‎-30.1.04).
1 במוחרם (ראש השנה ההיג'רית 1425): יום אחד (כנראה
ב-22.2.04).
יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד (כנראה ב-2.5.04).
 
3.2
 
 
החגים היהודיים (למורים היהודיים)
ראש השנה: הימים שבת וראשון, א'-ב' בתשרי התשס"ד
(27‎-28.9.03).
יום כיפור: יום שני, י' בתשרי התשס"ד (6.10.03).
סוכות: היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בתשרי התשס"ד
(11.10.03), והיום האחרון של החג, יום שבת, כ"ב בתשרי התשס"ד
(18.10.03).
פסח: חל בחופשת האביב.
שבועות: יום רביעי, ו' בסיוון התשס"ד (26.5.04).
 
3.3
 
 
החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)
 
3.4