פגרת הקיץ ותחילת שנה"ל התשס"ד (סג) 3.5‎-15
פגרת הקיץ  1. 
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי,
א' בתמוז התשס"ג, 1 ביולי 2003.
 
   
בבתי הספר העל יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת עובדי
הוראה ובכיתות י"ג ו-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום ראשון, כ"ב בסיוון
התשס"ג, 22 ביוני 2003.
 
   
תחילת שנת הלימודים: שנת הלימודים התשס"ד תיפתח ביום שני, ד'
באלול התשס"ג, 1 בספטמבר 2003.
 
2. הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003