מהלך שנת הלימודים התשס"ד (לוח החופשות) - תיקון
(סג) 3.5‎-16
בסעיף 3.5‎-5 של חוזר "הודעות ומידע" סג/7 נפלה טעות בקשר ליום
ירושלים. יום זה יחול ביום רביעי, ולא ביום חמישי כפי שנכתב בטעות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003