4. בחינות

4.3 בחינות בגרות
בחינות הבגרות באנגלית - הפעלת מבנה הצבירה (סג) 4.3‎-14
 
תיקון לסעיף 4.3‎-17 בחוזר "הוראות קבע" סג/1 (א)
 
1.
החל ממועד קיץ התשס"ה (ולא התשס"ו) יבוטלו השאלונים שחוברו
על פי תכנית הלימודים הישנה, וכל הנבחנים, ובכלל זה נבחני המשנה
והנבחנים האקסטרנים, ייבחנו במבנה הצבירה באנגלית לפי תכנית
הלימודים החדשה.
 
 
תוספת לסעיף 4.3‎-8 בחוזר "הודעות ומידע" סג/6
בנושא הפעלת מבנה הצבירה בבחינת הבגרות באנגלית

2.
אורך הבחינות
אורך הבחינה על השאלונים א'-ה' יהיה שעה ורבע. אורך הבחינה על
שאלון ו' יהיה שעתיים וחצי.
 
2.1
 
 
מילונים המותרים לשימוש בבחינות בגרות  2.2
 
 
להלן הקריטריונים למילון המותר לשימוש לתלמידים הנבחנים
בשאלון א':
 
א.   
תרגום מאנגלית לעברית, לערבית או לשפה אחרת     
לפחות 10,000 ערכים   
התייחסות חיובית לרגישויות דתיות, חברתיות וכו'    
מכיל מידע נוסף (מעבר להגדרות) על חלקי דיבר (צורת
הפועל,
צורות ריבוי חריגות, השוואה - ערך היתרון וההפלגה) ופועל
ניבי
(phrasal verbs).
 
   
להלן הקריטריונים למילון המותר לשימוש לתלמידים הנבחנים
בשאלונים ב'-ו':
 
ב.   
תרגום מאנגלית לעברית, לערבית או לשפה אחרת וכן הגדרה
באנגלית פשוטה
 
   
לפחות 40,000 ערכים     
התייחסות חיובית לרגישויות דתיות, חברתיות וכו'     
מכיל מידע נוסף (מעבר להגדרות) שיכלול לפחות: משפטים
לדוגמה, חלקי דיבר (צורת הפועל, צורות ריבוי חריגות,
השוואה - ערך היתרון וההפלגה), משלב ודיאלקט ופועל ניבי
(pharasal verbs).
 
   
הקריטריונים למילונים אלקטרוניים יהיו זהים לקריטריונים
למילונים המתוארים ב-א' וב-ב' לעיל החל ממועד קיץ התשס"ה
(2005). (תזכורת: מילונים אלקטרוניים מותרים לשימוש
בבחינות הבגרות ע"י תלמידים בעלי צרכים מיוחדים שקיבלו
אישור מתאים בלבד).
 
ג.   


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית,
טל' 02‎-5603587.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003